Meritaimen

Meritaimen

Meritaimen palaa kaakon jokiin

  Kaakon jokitalkkari Manu Vihtonen levittää parisenttisiä taimenenalkuja Rakkolanjokeen. (Kuva: Sauli Vainikka) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen johtama pitkäaikainen kalantutkimustyö alkaa tuottaa konkreettisesti hedelmää: Mustajoen alkuperäisestä taimenkannasta muodostetun emokalaston ensimmäiset jälkeläiset ovat kotiutumassa paraikaa Rakkolanjoen kunnostettuihin koskiin. Taimenkantojen monimuotoisuus ja elinkelpoisuus eritysfokuksessa Taimen on lajina hyvin monimuotoinen. Se on vuosisatojen kuluessa muodostanut ympäri levinneisyysaluettaan vallitseviin olosuhteisiin sopeutuneita osakantoja. […]

Read More
ETELÄ-SUOMEN MERIKALASTAJAIN LIITTO Meritaimen

Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto: Meritaimenia istutetaan ulkosaaristoon

Meritaimenia istutetaan tänään Kymenlaakson saaristoon. Saariston kalastuskunnat Haapasaari, Kuutsalo ja Kaunissaari käyttävät lupatulonsa kalanistutuksiin. Kaikkiaan saaristoon ja rannikolla istutetaan noin 7.600 meritaimenta, Istutuksen arvo on noin 15.000 euroa. Istukkaat on merkitty leikkaamalla niiltä selän takaosassa oleva pieni rasvaevä, joten ne voidaan erottaa luonnossa syntyneistä meritaimenista. Istutettavat meritaimenet ovat noin 20 sentin pituisia ja kaksivuotiaita eli […]

Read More
Luonnonvarakeskus Meritaimen

Istutetut meritaimenet kasvavat entistä paremmin Itämeren rannikolla, mutta joutuvat saaliiksi yhä nuorempina

Istutettujen meritaimenten kasvu on parantunut Itämeren rannikolla. Suomenlahdella taimen kasvaa nopeammin kuin Pohjanlahdella. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan istutettujen ja merkittyjen taimenten merkkipalautustulos on sitä vastoin heikentynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Istutuksilla ei ole kyetty olennaisesti parantamaan meritaimenkantojen tilaa. Tutkimuksessa arvioitiin istutettujen meritaimenten kasvua Suomen rannikkoalueella merkintä- ja palautusaineistojen perusteella. Tutkitut vaelluspoikaserät oli istutettu vuosina 1980–2010. Kahden meritalven […]

Read More
Meritaimen

Meritaimenen kalastuskausi parhaimmillaan Suomenlahdella

Vesien viilennyttyä on syksyinen meritaimenen kalastuskausi käynnistynyt merellä. Valtaosa meritaimenista saadaan saaliiksi loka-, marras- ja joulukuussa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus muistuttaa kalastajia vastuullisesta kalastuksesta ja kehottaa noudattamaan kalastussäädöksiä. Säädösten avulla pyritään turvaamaan sekä luontaisten meritaimenkantojen elpymistä että kalastusta varten tehtyjen meritaimenistutusten tuottavuutta. Kalastusasetus määrittelee meritaimenen alamitaksi 60 senttimetriä ja verkon pienimmäksi sallituksi silmäkooksi 157 mm (eli verkon […]

Read More
Meritaimen RKTL

Tenon taimen ei kestä lisäkalastusta

Kuva: Panu Orell Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreiden tutkimustulosten perusteella Tenojoen meritaimenen kalastuskauden jatkamiselle ei ole biologisia edellytyksiä. Kalastus verottaa jo nykyisellään voimakkaasti vesistön taimenkantoja niiden elinkierron eri vaiheissa. Tenojoen meritaimenen kalastuskauden jatkaminen on noussut säännöllisesti esille vesistön kalakantojen hyödyntämistä ja hoitoa suunniteltaessa, sillä osa meritaimenista nousee Tenoon vasta kalastuskauden päättymisen (31.8.) jälkeen. Kalastuskauden […]

Read More
Lohi Meritaimen Silakka

Biologisen tiedon käyttöä tehostetaan kalakantojen arvioinnissa – uutta tutkimustietoa Itämereltä silakasta, lohesta ja meritaimenesta

Helsingin yliopiston koordinoimassa ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioitu kalastuksen vaikutuksia. Menetelmän avulla jo olemassa olevaa biologista tietoa hyödynnetään laajemmin ja tehokkaammin kuin perinteisessä kalakanta-arvioinnissa. ECOKNOWS-hankkeessa kehitetyn arviointimenetelmän mukaan Selkämeren silakkakannan biomassa pienentyi viime vuosisadan loppupuolella, toisin kuin aiemmin ajateltiin. Tulokset myös osoittavat yhteyden silakan poikasmäärien ja lohenpoikasten eloonjäännin välillä. Mereen vaeltavat lohenpoikaset […]

Read More
Itämeri Lohi Meritaimen

Energiateollisuus kansallisesta Itämeren lohi- ja meritaimenstrategiasta: Kalakannoista huolehdittava monipuolisin keinoin

Itämeren lohi- ja meritaimenkalakannoista täytyy huolehtia monipuolisesti – kalatiet eivät ainoana keinona riitä palauttamaan vaelluskalakantoja. Kalakantojen tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä monen osapuolen kesken, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala. Uusimpien tutkimusten perusteella kalakantojen palauttamisessa on tärkeintä huomioida vaelluskalojen koko elinkierto ja kaikkien mahdollisten parannustoimien käyttötarve. Kaikkiin elinkaaren vaiheisiin tarvitaan eloonjäämistä parantavia toimia, ei ainoastaan jokivaellukseen […]

Read More