Day: March 30, 2015

Luonnonvarakeskus Meritaimen

Istutetut meritaimenet kasvavat entistä paremmin Itämeren rannikolla, mutta joutuvat saaliiksi yhä nuorempina

Istutettujen meritaimenten kasvu on parantunut Itämeren rannikolla. Suomenlahdella taimen kasvaa nopeammin kuin Pohjanlahdella. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan istutettujen ja merkittyjen taimenten merkkipalautustulos on sitä vastoin heikentynyt voimakkaasti 1980-luvulta lähtien. Istutuksilla ei ole kyetty olennaisesti parantamaan meritaimenkantojen tilaa. Tutkimuksessa arvioitiin istutettujen meritaimenten kasvua Suomen rannikkoalueella merkintä- ja palautusaineistojen perusteella. Tutkitut vaelluspoikaserät oli istutettu vuosina 1980–2010. Kahden meritalven […]

Read More