Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastajien määrä väheni – saalis kasvoi hieman

Suomessa oli vapaa-ajankalastajia vuonna 2016 puolitoista miljoonaa, kun heitä kaksi vuotta aikaisemmin oli noin sata tuhatta enemmän. Suomalaisista yli neljännes harrasti kalastusta. Miehistä kalasti useampi kuin joka kolmas, ja naisista kalasti joka viides. Viimeisimmät arviot vapaa-ajankalastajien määrästä ovat vaihdelleet hieman alle 1,5 miljoonasta 1,6 miljoonaan. Noin kolmannes vapaa-ajankalastajista on naisia. – Kalastajamäärät ovat laskeneet vuosituhannen […]

Read More
Vapaa-ajankalastus

Kyrönjoen vapaa-ajankalastusta selvitetään postitiedustelulla

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää viikon 3 aikana kalastustiedustelun koskien Kyrönjoen ja sen suistoalueen vapaa-ajankalastusta. Tiedustelu lähetetään sekä jokivarren että suiston alueelle yhteensä 3100 kotitaloudelle. Vastaanottajien osoitetiedot on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tiedustelulla selvitetään Kyrönjoen vesistötöiden vaikutusta Kyrönjoen kalastukseen ja kalansaaliisiin vuonna 2016. Vastaava tiedustelu on toteutettu vuosina 1996, 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012. […]

Read More
Vapaa-ajankalastus

Lähikalastuskohteet ovat tärkeitä virkistyspaikkoja

Helsingin Vanhankaupunginkosken suvannolla on kalastus otettu huomioon rantojen rakentamisessa. Siellä on hyvät puitteet järjestää esimerkiksi koululaisten kalastuspäiviä. Kuva: Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö. Hyvin toimivat lähikalastuskohteet tarjoavat mahdollisuuden vesiluonnossa virkistäytymiseen. Jo joka toinen suomalainen asuu alle 200 kilometrin päässä Helsingistä ja väestö keskittyy kiihtyvällä tahdilla keskustoihin. Luonnossa olemisen terveysvaikutukset on viime vuosina havaittu, ja kalastushetkiä […]

Read More
Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastajat vetoavat kaupallisiin kalastajiin kuhankalastuksen kestävyyden vuoksi

Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus pyyhki mennessään monilla alueilla käytössä olleet kestävän käytön mukaiset korkeammat kuhan alamittapäätökset. Virheen korjaamiseksi kalastusviranomaiset tekevät parhaillaan päätöksiä säädösten palauttamiseksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kevätkokous kiittää heitä nopeasta reagoinnista, mutta vaatii, että päätöksien tulee koskea kaikkia kalastajia. SVK vetoaa päätoimisiin kaupallisiin kalastajiin, etteivät he näillä alueilla kohdista pyyntiä aiempaa pienempiin […]

Read More
Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastus kääntyi kasvuun

Lähes joka kolmas suomalainen harrastaa kalastusta. Kalastusharrastus lisääntyy erityisesti alle 10-vuotiaiden ja yli 45-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Nuorista aikuisista taas kalaan ehtii yhä harvempi. Suomessa oli vapaa-ajankalastajia viime vuonna hieman alle 1,6 miljoonaa, kun heitä vuonna 2012 oli noin 1,5 miljoonaa. Suomalaisista lähes joka kolmas, eli noin 30 prosenttia, harrastaa kalastusta. Suomalaismiehistä kalastaa noin 40 prosenttia […]

Read More
Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastajat palkittiin virtavesien suojelusta

Vuoden 2013 SM-perhokalastuskisat järjestettiin Iijoella. Kuvassa on vapaana virtaavaa Iijoen keskiosaa. Kuva: Petter Nissén. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestölle (SVK) on myönnetty tämän vuoden Ympäristöavaus -palkinto tunnustuksena toimista Iijoen suojelemiseksi. Palkinnon myönsi Suomen Luonnonsuojeluliitto. Palkitsemisen perusteena oli SVK:n ratkaisu luopua perhokalastuksen MM-kilpailujen järjestämisestä Pudasjärvellä kaupungin päätettyä puoltaa Kollajan altaan rakentamista. SVK päätti keväällä vetää pois hakemuksensa vuoden […]

Read More
Vapaa-ajankalastus Yleiset Uutiset

Kauppiaat ja vapaa-ajankalastajat toimivat yhdessä nuorison kalastusharrastuksen hyväksi

Kuva: Janne Rautanen Kuluttajat saivat huhtikuun aikana suoran 25 prosentin alennuksen  G.Loomis NRX ja G.Loomis PRO 4X perhovavoista tuodessaan kampanjassa mukana olevalle kauppiaalle vaihdossa minkä tahansa ehjän perhovavan tai ehjän perhokelan. Kelat ja vavat luovutetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön nuorisotyöhön Riihimäen Erämessujen allasalueella perjantaina 6.6. klo 14.10. Kampanja onnistui yli odotusten. Ennakko-odotukset olivat suhteellisen maltilliset, sillä […]

Read More
RKTL Vapaa-ajankalastus

Kolme neljäsosaa vapaa-ajankalastajien saaliista ihmisravinnoksi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreen tilaston mukaan vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis vuonna 2012 oli 24,5 miljoonaa kiloa ja rapusaalis 2,5 miljoonaa kappaletta. Kokonaissaalis on selvästi pienempi kuin vuonna 2010 (29,2 miljoonaa kiloa). Ero selittyy suurimmaksi osaksi muuttuneella tilastointitavalla: vuonna 2012 elävänä vapautettu saalis tilastoitiin erikseen. Saaliiksi otetusta kalasta 77 prosenttia ja ravuista 93 prosenttia käytettiin ihmisravinnoksi. Arvokkaimmista […]

Read More
RKTL Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastuksesta hyvinvointia ja kiireettömiä luontokokemuksia

Suomessa on yli 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on valmistunut Vapaa-ajan kalatalous Suomessa -julkaisu, jossa kootaan yhteen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja RKTL:n tutkimusta. Julkaisussa tarkastellaan kalastusharrastuksen sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia sekä vapaa-ajankalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilaa ja pyynnin vaikutuksia kalakantoihin. Kalastus on tärkeä osa suomalaisten lomanviettoa, ja se tuottaa monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Kalastaessa saa […]

Read More