Vapaa-ajankalastuksesta hyvinvointia ja kiireettömiä luontokokemuksia

vapaaajankalatalous

Suomessa on yli 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on valmistunut Vapaa-ajan kalatalous Suomessa -julkaisu, jossa kootaan yhteen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja RKTL:n tutkimusta. Julkaisussa tarkastellaan kalastusharrastuksen sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia sekä vapaa-ajankalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilaa ja pyynnin vaikutuksia kalakantoihin.

Kalastus on tärkeä osa suomalaisten lomanviettoa, ja se tuottaa monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Kalastaessa saa olla kiireettä luonnossa ja rentoutua miellyttävässä ympäristössä hyvässä seurassa tai oleilla yksin luonnon rauhassa. Kalastuksessa voi kokea jännitystä ja oppia tuntemaan kalojen käyttäytymistä.

Suosituimpia vapaa-ajankalastustapoja ovat onginta, pilkkiminen ja heittovapakalastus. Verkkokalastus tuottaa kuitenkin suurimman osan saaliista. Vapaa-ajankalastajat kalastavat eniten kuhaa, ahventa ja haukea. Niiden kannat kestävät yleensä hyvin vapaa-ajankalastusta. Kalastuksen kestävyyttä on mahdollista varmistaa kalastuksen ohjauksella, kuten pyydys- ja saalisrajoituksilla. Virtavesien ja erityiskalastuskohteiden tavoitelluimpien saalislajien, lohen, taimenen ja harjuksen, kalastuksen kestävyyden turvaaminen edellyttää tarkempia kalastussääntöjä.

Vapaa-ajankalastajien yhteenlaskettu vuosittainen saalis on lähes 30 miljoonaa kiloa. Noin puolet kaikesta elintarvikkeeksi käytetystä kotimaisesta kalasta on vapaa-ajankalastuksen saalista. Vaikka saaliin taloudellinen merkitys kotitalouksille onkin yleensä pieni, vapaa-ajankalastuksella on tärkeä merkitys terveellisen kalaravinnon lähteenä.

Kalastukseen tarvitaan onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta lupa. Alle 18- ja vähintään 65-vuotiaat saavat kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä ilman erillistä lupaa. Erityiskalastuskohteissa nämä yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa. Tietoa kalastuslupien hankkimisesta löytyy maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta. Lupien tuottamat tulot käytetään kalatalouden edellytysten kehittämiseen.

Vapaa-ajan kalatalous Suomessa -julkaisu

Kalastuslupatiedot