Day: June 18, 2013

RKTL Vapaa-ajankalastus

Vapaa-ajankalastuksesta hyvinvointia ja kiireettömiä luontokokemuksia

Suomessa on yli 1,6 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa on valmistunut Vapaa-ajan kalatalous Suomessa -julkaisu, jossa kootaan yhteen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja RKTL:n tutkimusta. Julkaisussa tarkastellaan kalastusharrastuksen sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia sekä vapaa-ajankalastuksen kohteena olevien kalakantojen tilaa ja pyynnin vaikutuksia kalakantoihin. Kalastus on tärkeä osa suomalaisten lomanviettoa, ja se tuottaa monenlaisia hyvinvointivaikutuksia. Kalastaessa saa […]

Read More