Author: kerttuvali

Kalastus

Kalastuslupien menekissä laskua ‒ syksyn istutukset pian tehty

Peledsiikaa istutettiin vuosien saatossa mm. Tampereen Pyhäjärveen velvoitevaroilla. Kalanviljelijä Heikki Hakala toimitti syksyllä 2019 Pyhäjärven istukkaat happipakkauksissa. Toisin kuin siialla, peledsiialla yläleuka ei ole alaleukaa pidempi. Kuva Ismo Kolari. Kalastuslupien myynti on ollut Pirkanmaalla ja muualla Suomessa kuluvana vuonna kohtalaisen vilkasta. Lokakuun loppuun mennessä lupia oli lunastettu kokonaisuutena hieman vähemmän kuin vastaavana tarkastelujaksona vuonna 2021. […]

Read More
Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Kalankasvattajilta uusi aloite hallitukselle: Kotimaisen kalan tuottaminen on turvattava

Kotimaisen kalan saatavuuden parantaminen edellyttää hallitukselta ripeitä toimenpiteitä. Suomen Kalankasvattajaliitto ja alan yritykset muistuttavat aloitteellaan budjettiriiheen kokoontuvaa hallitusta, että toimialan keväinen vetoomus vastuuministereille ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin eikä hallitusohjelmassa mainituissa kalankasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimissa ole tälläkään hallituskaudella edistytty. Suomi elää vielä pitkään tuontikalan varassa. Hallitus laati kesällä 2021 Kotimaisen kalan edistämisohjelman kalaomavaraisuuden pudottua Suomessa hälyttävän […]

Read More
Euroopan Komissio

Euroopan komissio ehdottaa Itämeren kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2023 – tavoitteena lajien elvyttäminen

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksensa Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2023. Tämän ehdotuksen perusteella EU-maat määrittävät kaupallisesti tärkeimpien kalalajien enimmäismäärät, jotka merialueelta voidaan pyytää. Komissio ehdottaa, että Itämeren keskiosan silakan ja punakampelan kalastusmahdollisuuksia lisätään ja että lohen tasot pidetään entisellään. Myös Itämeren länsi- ja itäosan turskan sekä länsiosan silakan sivusaaliit on määrä säilyttää ennallaan. Komissio ehdottaa, että […]

Read More
Ammattikalastus

Kaupallinen kalastus merellä väheni edelleen 2021 – elintarvikesilakan hinta nousi

Kuva: Kerttu Vali Merialueen kaupallisen kalastuksen saalis oli 97 miljoonaa kiloa vuonna 2021. Se oli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 77 miljoonaa kiloa eli 15 miljoonaa kiloa vähemmän kuin […]

Read More
Valtakunnallista kalastuspäivä

Valtakunnallinen kalastuspäivä vie jälleen lapset ja nuoret kalaan ympäri Suomen

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään 18. toukokuuta. Eri paikkakunnilla järjestettävät tapahtumat vievät lapset kalavesien äärelle hankkimaan uusia elämyksiä ja tutustumaan kalastusharrastukseen. Tapahtumissa ongitaan, tutustutaan kalastusmenetelmiin, tunnistetaan lajeja ja maistellaan kalaruokia. Monelle lapselle päivä on ihka ensimmäinen kosketus kalastukseen. Valtakunnallisen kalastuspäivän isompia tapahtumia järjestetään tänä vuonna noin 20 eri puolilla Suomea. Tapahtumia ovat järjestämässä Kalatalouden Keskusliitto ja alueelliset […]

Read More
Suomen Ammattikalastajaliitto r.y

Suomen Vapaa-ajankalastajat jakoi tunnustusta: Anssi Vainikasta Vuoden Vapaa-ajankalastaja ja Heikki Kurtista Vuoden Kilpakalastaja

Vuoden Vapaa-ajankalastaja Anssi Vainikka, tunnustuksen luovuttivat Seppo Eskelinen ja Stina Koivisto Kuva: Jaana Vetikko, Suomen Vapaa-ajankalastajat. Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) on valinnut Vuoden Vapaa-ajankalastajaksi Anssi Vainikan ja Vuoden Kilpakalastajaksi Heikki Kurtin. Tunnustukset julkistettiin lauantaina 23. huhtikuuta SVK:n kevätkokouksen yhteydessä Helsingissä. Vuoden Vapaa-ajankalastajan valinnut SVK:n hallitus perustelee päätöstään Anssi Vainikan pitkäaikaisella panoksella vapaa-ajankalastuksen puolestapuhujana ja edistäjänä. Itä-Suomen […]

Read More
Korkein Oikeus Saamelaiskäräjät Tenojoki

Korkeimman oikeuden päätökset tulee huomioida jo Tenojoen tulevalla kalastuskaudella

Maa- ja metsätalousministeriö esittää valtioneuvoston yleisistuntoon torstaina 21.4. hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Saamelaiskäräjät vaatii, että korkeimman oikeuden (KKO) päätökset huomioidaan Tenojoen ensi kesän kalastusmääräyksissä. Maa- ja metsätalousministeriön huhtikuun alussa lausuntokierroksella olleessa esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä. Esityksen tavoitteena on turvata edellytykset Tenon lohikantojen elpymiselle ja saattamiseksi kestävälle tasolle. […]

Read More
Kalatalouden Keskusliitto Siika

Siian merikalastukseen esitetään yleistä 45 millimetrin solmuväliä

Maa- ja metsätalousministeriö esittää muutosta siian verkkokalastuksen säätelyyn. Muutoksella pyritään nostamaan siian verkkokalastuksessa käytettävä solmuväli 43 millimetristä 45 millimetriin. Kalatalouden Keskusliitto tuo lausunnossaan esiin, että ehdotettu muutos aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita kaupalliselle kalastukselle. Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksessa siian kalastusta tultaisiin kiristämään erityisesti Merenkurkun alueella. Merenkurkussa siian kalastuksessa sovellettavasta 40 mm:n solmuvälistä luovuttaisiin ja merialueilla käyttöön […]

Read More
Verkkokalastus

Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4.2022

Verkkokalastuksen kielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. Kuuttien suojelemiseksi verkkokalastuskielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka. Verkkokalastuskielto alkaa perjantaina noin 292 km2 alueella, kattaen suurimman osan Saimaasta. Rajoitusalue perustuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostettuihin viiden kilometrin suoja-alueisiin ja niitä yhdistäviin alueisiin. Kalastusrajoitukset kohdistuvat saimaannorpan keskeiselle lisääntymisalueelle antaen kattavan suojan syntyneille kuuteille. Ympärivuotiset rajoitukset ja verkkokalastuskielto sekä rajoitusalueen laajentaminen on turvannut saimaannorppakannan kasvamisen […]

Read More
Kalastus Kuha

Pirkanmaan vesillä on nyt poikkeuksellisen paljon kuhaa ‒ Kalapassi 2022‒2023 -esite ilmestyi

Kuhaa on noussut hyvin maakunnan järvistä tämän, vielä tovin jatkuvan ja varsin pitkäksi muodostuvan talvikalastuskauden aikana. Jäät peittivät isoimmatkin selät jo joulukuun alussa. Tällä hetkellä jäätä on monin paikoin lähes kairan kierteiden verran, ja jäällä on ollut erinomaiset liikkumiskelit niin kalastajille kuin muille ulkoilijoille. Koska säännösteltyjä vesistöjä on juoksutettu rajusti viime viikkoina, virtaavilla alueilla jäät […]

Read More