Vapaa-ajankalastajat vetoavat kaupallisiin kalastajiin kuhankalastuksen kestävyyden vuoksi

Vuoden alusta voimaan astunut kalastusasetus pyyhki mennessään monilla alueilla käytössä olleet kestävän käytön mukaiset korkeammat kuhan alamittapäätökset. Virheen korjaamiseksi kalastusviranomaiset tekevät parhaillaan päätöksiä säädösten palauttamiseksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kevätkokous kiittää heitä nopeasta reagoinnista, mutta vaatii, että päätöksien tulee koskea kaikkia kalastajia. SVK vetoaa päätoimisiin kaupallisiin kalastajiin, etteivät he näillä alueilla kohdista pyyntiä aiempaa pienempiin kuhiin, vaan noudattavat muiden kalastajien kanssa samaa alamittaa.

Alueellisten kalastusviranomaisten kuhan korkeampia alamittoja koskevien päätösten ulkopuolelle ollaan jättämässä päätoimiset kaupalliset kalastajat, joille päätös tarkoittaisi kolmeksi vuodeksi yksinoikeutta keskenkasvuisten, jopa kymmenen senttiä pienempien kuhien pyyntiin. Tämä ei ole kestävän kalastuksen mukaista, vaan vaarantaa alueilla tehdyn työn elinvoimaisten ja tuottavien kuhakantojen ylläpitämiseksi.

Istutetulle taimenelle korkeampi alamitta luontaisilla taimenvesillä

Uusi kalastusasetus alensi vuoden alussa istutetun taimenen alamitan 60 sentistä 50 senttiin. Istutettuun taimeneen kohdistettu kalastus heikentää samalla rauhoitetun villin taimenen mahdollisuutta päästä lisääntymään. Erityisesti verkkokalastuksessa saatuja rauhoitettuja villejä taimenia voidaan vain harvoin vapauttaa elinvoimaisina takaisin veteen. Tämä on vastoin uuden kalastuslain keskeistä tavoitetta, siirtymistä istutuskeskeisestä kalakantojen hoidosta luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin.

SVK:n kevätkokous muistuttaa Vapaa-ajankalastajien syksyllä esittämästä vaatimuksesta, että alueellinen kalastusviranomainen uuden kalastusasetuksen antamalla valtuudella ryhtyy toimiin, joilla istutetun taimenen alin pyyntimitta nostetaan 60 senttiin luontaisesti lisääntyvän taimenen esiintymisalueilla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kevätkokous pidettiin 23.4.2016 Helsingissä.