Kyrönjoen vapaa-ajankalastusta selvitetään postitiedustelulla

fish-2961289136516LOi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää viikon 3 aikana kalastustiedustelun koskien Kyrönjoen ja sen suistoalueen vapaa-ajankalastusta. Tiedustelu lähetetään sekä jokivarren että suiston alueelle yhteensä 3100 kotitaloudelle. Vastaanottajien osoitetiedot on saatu Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Tiedustelulla selvitetään Kyrönjoen vesistötöiden vaikutusta Kyrönjoen kalastukseen ja kalansaaliisiin vuonna 2016. Vastaava tiedustelu on toteutettu vuosina 1996, 2000, 2003, 2006, 2009 ja 2012. Tutkimusalue käsittää Kyrönjoen pääuoman Kurikasta alavirtaan sekä joen suistoalueen. Tiedustelussa selvitetään käytettyjä pyydyksiä sekä saatua saalista. Lisäksi kysytään kalastusta haittaavista tekijöistä sekä vastaajien käsitystä kalakannoissa tapahtuneista muutoksista.

Edellisen tiedustelun mukaan vuonna 2012 suistossa suurin osa saaliista saatiin solmuväliltään 41–55 mm:n verkoilla, kun taas jokialueella uistimella ja ongella. Yleisimmät saalislajit olivat ahven ja hauki. Huono vedenlaatu haittasi kalastusta sekä suistossa että jokialueella. Jokialueella myös virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelusta koettiin aiheutuvan kohtalaista haittaa.

Kalastustiedustelu lähetetään satunnaisotannan perusteella, jolloin osa tiedusteluista tulee myös sellaisille kotitalouksille, jotka eivät ole kalastaneet. Tiedustelun täyttäminen ja palauttaminen on kuitenkin tärkeää myös tällaisissa tapauksissa, sillä myös kalastamattomuus tai vähäinen kalastus on arvokas tieto. Näin vältytään myös myöhemmin lähetettäviltä uusintakyselyiltä.