Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus

Rannikkokalastajille niukka saalis viime vuonna

Tilastot_kaupallinen kalastus merellä Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan 154 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista, joiden saalis pysyi suurena. Rannikolla pyyntiä vaikeuttivat sääolot ja hylkeet, ja saaliit jäivät poikkeuksellisen pieneksi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 134 miljoonaa kiloa ja kilohailia 16 miljoonaa kiloa. Näiden lajien kokonaissaalis […]

Read More
Kalastus Luonnonvarakeskus

Tenojoen kalastusmatkailijoille 22 tonnin lohisaalis

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2016. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2015 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke). Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2016 oli 21 700 kiloa. Saalis kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia, mutta oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 200 kg). Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan (62 […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Ilmoita kalanpyydykseen jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä verkkolomakkeella

Uusi, vuoden alusta voimaan tullut kalastuslaki velvoittaa kalanpyydysten omistajia ilmoittamaan sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä Luonnonvarakeskukselle (Luke). Ilmoitusvelvollisuus koskee niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajia. Sivusaalisilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti osoitteessa https://lomakkeet.luke.fi/hylje. Merihylkeiden eli hallin ja itämerennorpan lisäksi ilmoitus tulee tehdä pyydyksiin jääneistä saimaannorpista. Saimaannorppaa koskevat ilmoitukset välitetään myös Metsähallitukselle, joka vastaa saimaannorpan suojelusta. Kansainväliset sopimukset velvoittavat […]

Read More
Luonnonvarakeskus Silakka

Silakan vienti rehuksi kasvoi

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 69 miljoonaa kiloa vuonna 2015. Viennin määrä kasvoi kolmella miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 38 miljoonaa euroa, oli kuitenkin neljä miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2014. Suomeen tuotiin vuonna 2015 kalaa ja kalatuotteita 112 miljoonaa kiloa 374 miljoonalla eurolla.  Edellisvuoteen verrattuna tuontimäärä pieneni neljä miljoonaa kiloa ja tuonnin arvo 19 […]

Read More
Lohi Luonnonvarakeskus

Tenojoelta 78 tonnia lohta – saalis edelleen keskimääräistä pienempi

Paikkakuntalaisten ja kalastusmatkailijoiden lohisaalis (kg) Tenojoen vesistöstä vuosina 1975–2015 Suomessa ja Norjassa. Musta katkoviiva kuvaa pitkän aikavälin (1975–2015) keskisaalista. Kalastuskaudella 2015 Tenojoelta saatiin lohta noin 78 tonnia: Suomen puolelta 43 tonnia ja Norjan puolelta 35 tonnia. Kokonaissaalis väheni molemmissa maissa edellisvuodesta ja oli lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (125 tonnia/vuosi). Suomen puolen […]

Read More
Lohi Luonnonvarakeskus

Näätämöjoelta 6,1 tonnia lohta – saalis edellisvuotta pienempi

Kalastuskaudella 2015 Näätämöjoesta kalastettiin 6 140 kiloa lohta. Saalis väheni viidenneksen edellisvuodesta ja oli lähes 30 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (8,4 t). Lohisaaliista kalastettiin Suomen puolelta 2,1 tonnia ja Norjan puolelta 4,0 tonnia. Näätämöjoen Suomen puolen lohisaalis väheni lähes 30 prosenttia vuodesta 2014, mutta oli edelleen hieman pitkän aikavälin keskisaalista (2,0 t) suurempi. […]

Read More
Luonnonvarakeskus Muikku

Suurissa muikkujärvissä vähintään keskinkertaisesti muikkuja

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan muikkuja kuoriutui keväällä 2014 selvästi enemmän kuin edellisvuonna. Nyt tätä toisella elinvuodellaan olevaa muikkua on runsaasti muun muassa Etelä-Saimaassa, Pihlajavedessä, Puruvedessä sekä Pielisessä. Vuonna 2014 monissa Itä-Suomen suurissa muikkujärvissä kuoriutui vahva muikkukanta. Päijänteellä, Oulujärvessä ja Inarijärvessä kanta jäi keskinkertaiseksi. Tämän vuoden saaliista valtaosan muodostavat keväällä 2014 kuoriutuneet, nyt toisella vuodellaan olevat muikut. […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus kaipaa havaintoja puutteellisesti tunnetuista kalalajeista

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tietoja puutteellisesti tunnettujen kalalajien esiintymisestä uudessa Kalahavainnot.fi-verkkopalvelussa. Näiden lajien esiintymisestä on vaikea saada tietoa, sillä useimmat niistä ovat joko pieniä tai oleilevat pohjan tuntumassa ja jäävät harvoin tavallisiin kalanpyydyksiin. Puutteellisesti tunnettuja kalalajeja ovat seitsenruototokko, vaskikala, elaska, teisti, imukala, piikkisimppu, isosimppu, nokkakala, miekkasärki ja piikkikampela. Lajien mahdollista uhanalaisuutta ei ole voitu arvioida, sillä niistä ei ole tarpeeksi tietoa. […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Merialueen ammattikalastuksen saaliin määrä kasvoi edelleen vuonna 2014

  Kuva: Markku Saiha/SAKL Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli 148 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Saalis oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se oli määrältään kymmenen miljoonaa kiloa suurempi, mutta arvoltaan kuusi miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen uudesta tilastosta Ammattikalastus merellä 2014. Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 40 miljoonaa euroa vuonna 2014. Arvoltaan ylivoimaisesti […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus selvittää vapaa-ajankalastusta Saimaalla

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää Saimaan vapaa-ajankalastusta postikyselyllä. Kyselyllä pyritään saamaan kokonaiskuva Saimaalla vapaa-aikanaan kalastavien määrästä, pyynnin ja saaliin määrästä sekä kalastuksen merkityksestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään saimaannorpan suojelutoimien päivittämisessä ja kalakantojen hoidossa. Saimaa on maamme suosituimpia kalavesiä, mutta tiedot vapaa-ajankalastuksesta Saimaalla kaipaavat päivitystä. Edellinen selvitys tehtiin 1970-luvun lopussa, minkä jälkeen monet asiat kalastuksessa ovat muuttuneet. Myös saimaannorpan […]

Read More