Luonnonvarakeskus selvittää vapaa-ajankalastusta Saimaalla

2282abcb-739a-4386-9dfb-0e9771f8624b

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää Saimaan vapaa-ajankalastusta postikyselyllä. Kyselyllä pyritään saamaan kokonaiskuva Saimaalla vapaa-aikanaan kalastavien määrästä, pyynnin ja saaliin määrästä sekä kalastuksen merkityksestä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään saimaannorpan suojelutoimien päivittämisessä ja kalakantojen hoidossa.

Saimaa on maamme suosituimpia kalavesiä, mutta tiedot vapaa-ajankalastuksesta Saimaalla kaipaavat päivitystä. Edellinen selvitys tehtiin 1970-luvun lopussa, minkä jälkeen monet asiat kalastuksessa ovat muuttuneet. Myös saimaannorpan suojelun takia kalastusta on säädelty monin tavoin.

Norpan suojelutoimia uusitaan vuosina 2015 ja 2016. Suojelun vaihtoehtoja punnittaessa on tärkeää, että päätökset perustuvat ajantasaiseen tietoon kalastuksesta ja norpansuojelun vaikutuksista kalastukseen. Kyselystä saadaan myös tietoa osakaskunnille ja kalatalousalueille kalakantojen hoidon perustaksi.

Luken toteuttamaan kyselyyn on poimittu satunnaisesti noin joka kymmenes Saimaan seudun asukkaista ja sellaisista vapaa-ajanasunnon omistajista, jotka asuvat vakituisesti muualla.

Tulosten luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Kyselyyn on hyvä vastata myös siinä tapauksessa, että ei olisikaan kalastanut Saimaalla.

Tutkimus on osa EU-rahoitteista Saimaannorppa-LIFE -hanketta. Vuoden 2013 lopulla käynnistyneessä, viisivuotisessa hankkeessa edistetään saimaannorpan suojelua sekä kalastuksen ja norpansuojelun yhteensovittamista.