Day: June 21, 2016

Yleiset Uutiset

ELY-keskus jakoi Järvi-Suomeen 2,5 miljoonaa euroa valtion kalastusmaksuista kertyneitä varoja

Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varoista noin 1,2 miljoonaa maksetaan kalavesien omistajille korvauksina ns. yleiskalastusoikeuksiin kuuluvasta viehekalastuksesta. Järvi-Suomen maakuntien 93 kalastusalueelle myönnettiin yhteensä noin 727 000 euroa kalastusalueiden toimintaan. Lisäksi 192 kalataloutta edistävää hanketta sai harkinnanvaraista avustusta yhteensä noin 575 000 […]

Read More
Luonnonvarakeskus

Ilmoita kalanpyydykseen jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä verkkolomakkeella

Uusi, vuoden alusta voimaan tullut kalastuslaki velvoittaa kalanpyydysten omistajia ilmoittamaan sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä ja pyöriäisistä Luonnonvarakeskukselle (Luke). Ilmoitusvelvollisuus koskee niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajia. Sivusaalisilmoituksen voi nyt tehdä sähköisesti osoitteessa https://lomakkeet.luke.fi/hylje. Merihylkeiden eli hallin ja itämerennorpan lisäksi ilmoitus tulee tehdä pyydyksiin jääneistä saimaannorpista. Saimaannorppaa koskevat ilmoitukset välitetään myös Metsähallitukselle, joka vastaa saimaannorpan suojelusta. Kansainväliset sopimukset velvoittavat […]

Read More