Tenojoen kalastusmatkailijoille 22 tonnin lohisaalis

4105970f-2ea6-4dc2-b390-186385cb3e63-original

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2016. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2015 keskisaalis. Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke).

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2016 oli 21 700 kiloa. Saalis kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia, mutta oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 200 kg).

Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan (62 prosenttia) muodostivat alle kolme kiloa painavat pikkulohet eli titit. Keskikokoisten, 3–7 kilon lohien osuus oli 21 prosenttia. Isoja, yli seitsemän kilon lohia oli saaliissa 17 prosenttia, ja niiden määrä oli suurimmillaan sitten vuoden 2010.

Kaikkiaan Tenon kalastusmatkailijat saivat saaliiksi arviolta 5 700 lohta, ja saalislohien keskipaino oli 3,8 kiloa. Suurin ilmoitettu saalislohi painoi 21,6 kiloa.

Tenojoki säilytti asemansa suosittuna lohenkalastuskohteena. Teno-Inarijoen Suomen puoleiselle osalle kalastusluvan osti 7 300 henkilöä, jotka kalastivat yhteensä 31 300 kalastusvuorokautta. Lunastettujen kalastusvuorokausien määrä laski noin kuusi prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Lisäksi lunastettiin 940 nuorisolupaa (viikkolupia). Ulkomaalaisia kalastajia Tenolla vieraili reilut 230, eniten saksalaisia ja ruotsalaisia.

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalisarvio perustuu Luken ylläpitämään saalisseurantajärjestelmään ja tietoihin myytyjen kalastusvuorokausien määristä. Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalis on viime vuosina ollut reilu neljännes Tenon kokonaissaalista, joten Tenon kokonaissaalis jäänee noin 80–90 tonnin tasolle.

Kokonaisuudessaan Tenon lohisaalistilastot valmistuvat vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saatavilla on tietoa myös paikallisten kalastajien ja muiden kalastajaryhmien lohisaaliista niin Suomesta kuin Norjasta.