Luonnonvarakeskus kaipaa havaintoja puutteellisesti tunnetuista kalalajeista

2015-06-05 16_32_22-Kalahavaintolomake

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää tietoja puutteellisesti tunnettujen kalalajien esiintymisestä uudessa Kalahavainnot.fi-verkkopalvelussa. Näiden lajien esiintymisestä on vaikea saada tietoa, sillä useimmat niistä ovat joko pieniä tai oleilevat pohjan tuntumassa ja jäävät harvoin tavallisiin kalanpyydyksiin.

Puutteellisesti tunnettuja kalalajeja ovat seitsenruototokkovaskikalaelaska, teisti,
imukala, piikkisimppuisosimppunokkakala, miekkasärki ja piikkikampela. Lajien mahdollista uhanalaisuutta ei ole voitu arvioida, sillä niistä ei ole tarpeeksi tietoa. Kaikki havainnot ovat arvokkaita, ja ne auttavat selkiyttämään kuvaa lajien levinneisyydestä ja runsaudesta sekä niiden mahdollisista muutoksista.

Jos epäilet saaneesi saaliiksi jonkun harvemmin tavattavista lajeista, lähetä valokuva kalasta ja tiedot havaintopaikasta Luken Kalahavainnot.fi-palveluun. Tunnistuksen varmentamisen jälkeen havaintopaikka näkyy palvelun julkisessa karttanäkymässä. Voit lähettää kuvan myös lajista, jota et tunne. Jos kuvan laatu riittää tunnistamiseen, saat tiedon lajimäärityksestä sähköpostiisi. Palveluun kerätään jatkossa tietoa myös muistakin kalalajeista.

Luken verkkopalvelusta saatavia tietoja käytetään tulevissa uhanalaisuusarvioinneissa, EU:n luontodirektiiviraportoinnissa, luontoselvityksissä, merialuesuunnittelussa sekä alueellisten hoito- ja suojelusuunnitelmien laatimisessa. Tiedolla puutteellisesti tunnettujen lajien esiintymisestä ja niiden runsauden muutoksista on suuri merkitys kalalajien monimuotoisuuden arvioinnissa.

http://kalahavainnot.fi/