Day: June 3, 2014

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry Vapakalastus

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry: Vapaa-ajankalastaja – kannatko vastuusi?

Vapaa-ajankalastus on yksi suosituimmista harrastuksista maassamme. Kalakannat ovat kuitenkin jo pitkään kehittyneet huonompaan suuntaan; esimerkiksi suurikokoisten emokalojen väheneminen heikentää koko kalakantaa ja sen laatua. Pelkkä lainsäädäntö ei pysty turvaamaan kalakantojen tilaa. Jokainen vapaa-ajankalastaja voi vaikuttaa tilanteeseen ottamalla oman toimintansa lähtökohdaksi vastuullisuuden. Eläinsuojeluyhdistysten Kummit kampanjoi tänä kesänä vastuullisen vapaa-ajankalastuksen puolesta. Vastuullisuuteen kuuluvat kestävän kalastuksen periaatteiden lisäksi ympäristö- […]

Read More
Lohi Meritaimen Silakka

Biologisen tiedon käyttöä tehostetaan kalakantojen arvioinnissa – uutta tutkimustietoa Itämereltä silakasta, lohesta ja meritaimenesta

Helsingin yliopiston koordinoimassa ECOKNOWS-hankkeessa on kehitetty uusia kalakantojen arviointimenetelmiä ja arvioitu kalastuksen vaikutuksia. Menetelmän avulla jo olemassa olevaa biologista tietoa hyödynnetään laajemmin ja tehokkaammin kuin perinteisessä kalakanta-arvioinnissa. ECOKNOWS-hankkeessa kehitetyn arviointimenetelmän mukaan Selkämeren silakkakannan biomassa pienentyi viime vuosisadan loppupuolella, toisin kuin aiemmin ajateltiin. Tulokset myös osoittavat yhteyden silakan poikasmäärien ja lohenpoikasten eloonjäännin välillä. Mereen vaeltavat lohenpoikaset […]

Read More
Silakka

Selkämeren silakkaa onkin entistä vähemmän

Kuva: Olev Mihkelmaa/ Wikipedia Selkämeren silakkakannan biomassa on uusimpien arvioiden mukaan pienentynyt alle kolmannekseen siitä, mitä se oli 1970-luvun lopussa. Selkämeren silakkakanta on pienentynyt enemmän kuin aiemmin on luultu. Väheneminen käynnistyi jo 1980-luvulla, jolloin Suomenlahden aiemmin runsaat silakkakannat heikentyivät ja Suomenlahden silakkalaivasto siirtyi pääosin Selkämerelle. – Laivaston siirtymistä vauhditti Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakan kasvun hidastuminen, […]

Read More