Day: November 19, 2013

Itämeri Lohi Meritaimen

Energiateollisuus kansallisesta Itämeren lohi- ja meritaimenstrategiasta: Kalakannoista huolehdittava monipuolisin keinoin

Itämeren lohi- ja meritaimenkalakannoista täytyy huolehtia monipuolisesti – kalatiet eivät ainoana keinona riitä palauttamaan vaelluskalakantoja. Kalakantojen tilan parantaminen edellyttää yhteistyötä monen osapuolen kesken, sanoo Energiateollisuus ry:n asiantuntija Kati Takala. Uusimpien tutkimusten perusteella kalakantojen palauttamisessa on tärkeintä huomioida vaelluskalojen koko elinkierto ja kaikkien mahdollisten parannustoimien käyttötarve. Kaikkiin elinkaaren vaiheisiin tarvitaan eloonjäämistä parantavia toimia, ei ainoastaan jokivaellukseen […]

Read More
Lohi RKTL

Karjalan lohikantoja elvytetään suomalais-venäläisessä hankkeessa

Suomen ja Venäjän rajajokien lohikalakantojen elvyttämiseksi laaditaan suositukset maiden välisessä yhteishankkeessa. Kriittisessä tilassa olevia, entisiä tai nykyisiä lohijokia kunnostetaan muun muassa nousuesteitä poistamalla. Elinvoimainen lohikanta luo mahdollisuuksia matkailu- ja virkistystoiminnalle. Useat Suomen ja Venäjän rajajokien lohi- ja taimenkannat ovat patoamisen ja salakalastuksen takia varsin huonossa tilassa. Edellytyksiä lohikalojen menestymiselle on, sillä jokien veden laatu on […]

Read More