Lapin ELY-keskus

Kuha Lapin ELY-keskus

Oulujärven, Sotkamon ja Kuhmon kalastusalueilla kuhan alamitta 45 senttimetriä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt kalastuslain ja kalastusasetuksen nojalla kuhan alamitaksi 45 senttimetriä Oulujärven, Sotkamon ja Kuhmon kalastusalueilla. Päätökset on tehty kalastusalueiden esityksiä noudatellen. Oulujärven ja Sotkamon kalastusalueilla päätös koskee kaikkia kalastajia. Kuhmon kalastusalueella on 1. ryhmän kaupallisille kalastajille annettu vuoden 2018 loppuun kestävä siirtymäaika, jolloin kuhan alamitta on 40 cm. Kalastusalueen esityksestä poiketen […]

Read More
Lapin ELY-keskus

Kalataloudelliset kunnostukset Lapissa kesällä 2015

Lapin ELY-keskus suorittaa kalataloudellisia kunnostuksia tämän kesän aikana Pellon Miekojärveen laskevilla Aalisjoella, Konttajoella, Luomalanjoella, Alposjoella ja Ylisellä Alposjoella. Lisäksi Lapin ELY-keskus suorittaa kalataloudellisia kunnostuksia levittämällä kutusoraa Posion Kitkajärveen laskevilla Tolvanjoella, Suonnanjoella ja Kirintöjoella Sekä Ranuan Simojärveen laskevalla Impiönjoella. Virtavesien kalataloudellisella kunnostamisella pyritään palauttamaan uiton vuoksi peratut virta-alueet lähemmäksi niiden luontaista tilaansa. Kunnostuksissa otetaan mahdollisuuksien mukaan […]

Read More
Lapin ELY-keskus Lohijokitiimi ry

Ministeriölle mitali ja kunniakirja vaelluskalakantojen palauttamiseksi tehdystä työstä

Lapin Ely – keskus ja Lohijokitiimi ry järjestivät vaelluskalojen palauttamiseen liittyvistä hankkeista seminaarin Keminmaan kunnan valtuustosalissa 06. 05.2015 kello 10:00 alkaen. Yhdistys on myös käynnistänyt vuonna 2002 toimintamallin, jossa palkitaan vuosittain Kemi/Ounasjoen vaelluskalojen palauttamista ansiokkaasti tukeneet organisaatiot tai henkilöt. Mitali on muisto sen saajalle osallistumisesta Kemi/Ounasjoen vaelluskalakantojen palauttamiseen. Vuonna 2015 Lohijokimitalit luovutettiin Keminmaan kalatieseminaarissa Maa- […]

Read More
Ammattikalastus Lapin ELY-keskus

Lapin ELY-keskus: Ammattikalastajien hyljesietopalkkiot koskien vuotta 2014 haettavissa

Ammattikalastajat voivat saada sietopalkkiota hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Vuotta 2014 koskevan hyljesietopalkkion hakuaika on 15.3.2015–15.4.2015. Pohjois-Suomen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu) alueella hakemukset toimitetaan Lapin ELY-keskukseen. Hakuaika päättyy 15.4.2015 klo 16:15, jonka jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Hakemusasiakirjat on lähetetty kaikille ammattikalastajille luokissa 1 ja 2 (kalastuslaki 6a§). Asiakirjat ovat tulostettavissa myös MMM:n www-sivuilta. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Lapin […]

Read More
Lapin ELY-keskus Lohi

Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän esiselvitys Tornionjoella ja Tenojoella

Lapin ELY-keskus on tehnyt esiselvityksen saaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksen säätelyjärjestelmän soveltuvuudesta Tornionjoen ja Tenojoen lohenkalastukseen. Nykyisin Tornionjoen ja Tenojoen kalastuksen säätelyssä pääasiallinen menetelmä on kalastusajan rajoittaminen. Lohikannan verotus kalastusaikaa säätelemällä riippuu kuitenkin monista hallitsemattomista tekijöistä, kuten kalastajamääristä, pyyntiolosuhteista ja kalojen syöntihalukkuudesta. Kiintiösäätelyssä arvioidaan etukäteen lohikannan tilan perusteella, kuinka suuren kalastuksen kanta kestää. Kalastaja saa ottaa […]

Read More
Lapin ELY-keskus Lohi

Lapin ELY-keskus: Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän selvitys Tornionjoella ja Tenojella

Lapin ELY-keskus selvittää saaliin kiintiöintiin ja merkintään perustuvan kalastuksensäätelyn soveltuvuutta lohenkalastuksessa Tornionjoella ja Tenojoella. Esiselvityksessä tarkastellaan saaliin ajallisen ja alueellisen kiintiöinnin vaihtoehtoja sekä vaikutuksia vapaa-ajankalastuksen, kalastusmatkailun ja perinnekalastuksen harjoittamiseen. Tornionjoki on Itämeren ja Tenojoki Pohjois-Atlantin merkittävin lohijoki. Tenojoen suuressa jokisysteemissä esiintyy useita osakantoja. Pyynti kohdistuu summittaisesti sekä vahvoihin että heikkoihin lohikantoihin, jolloin kalastusta on vaikea […]

Read More