Day: May 23, 2014

Lapin ELY-keskus Lohi

Lohisaaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksensäätelyjärjestelmän esiselvitys Tornionjoella ja Tenojoella

Lapin ELY-keskus on tehnyt esiselvityksen saaliin kiintiöintiin perustuvan kalastuksen säätelyjärjestelmän soveltuvuudesta Tornionjoen ja Tenojoen lohenkalastukseen. Nykyisin Tornionjoen ja Tenojoen kalastuksen säätelyssä pääasiallinen menetelmä on kalastusajan rajoittaminen. Lohikannan verotus kalastusaikaa säätelemällä riippuu kuitenkin monista hallitsemattomista tekijöistä, kuten kalastajamääristä, pyyntiolosuhteista ja kalojen syöntihalukkuudesta. Kiintiösäätelyssä arvioidaan etukäteen lohikannan tilan perusteella, kuinka suuren kalastuksen kanta kestää. Kalastaja saa ottaa […]

Read More