Oulujärven, Sotkamon ja Kuhmon kalastusalueilla kuhan alamitta 45 senttimetriä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt kalastuslain ja kalastusasetuksen nojalla kuhan alamitaksi 45 senttimetriä Oulujärven, Sotkamon ja Kuhmon kalastusalueilla. Päätökset on tehty kalastusalueiden esityksiä noudatellen.

Oulujärven ja Sotkamon kalastusalueilla päätös koskee kaikkia kalastajia. Kuhmon kalastusalueella on 1. ryhmän kaupallisille kalastajille annettu vuoden 2018 loppuun kestävä siirtymäaika, jolloin kuhan alamitta on 40 cm.

Kalastusalueen esityksestä poiketen siirtymäaikaa alamittasäännökseen ei Oulujärvellä annettu kaupallisille kalastajille. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan kuha kutee vesistössä vasta yli 45 senttimetrin pituisena. Järven kuhasaaliiden romahtamisen arvellaan johtuvan osaksi siitä, että kalat pyydetään liian pieninä, jo ennen lisääntymiskoon saavuttamista.  Järvellä on aiemminkin ollut käytössä 45 senttimetrin alamitta kaikille kalastajille.

Alamittaisten kuhien pyynnin vähentämiseksi Oulujärvellä ryhdytään rajoittamaan myös ns. välikoon verkkojen käyttöä. Kalastusalueen esityksen mukaisesti vapaa-ajan kalastajat saavat käyttää vain kahta solmuväliltään 20-54 millimetrin verkkoa. Uuden kalastuslain mukaan vapaa-ajankalastajat saavat käyttää yhteensä enintään 8 verkkoa, jolloin jadan pituus saa olla yhteensä 240 metriä. Tällöin kuuden muun solmuväli tulee olla alle 20 tai yli 54 millimetriä. Solmuvälirajoituksia noudatetaan Oulujärvessä, mutta ei muissa alueen vesistöissä.

Kuhan alamittapäätökset ja solmuvälirajoitukset tulevat voimaan heti.