Kannanotot

Kannanotot Suomen Ammattikalastajaliitto r.y

Suomen Ammattikalastajaliitto: Kalastusvakuutustuki on säilytettävä!

Kuvaoikeudet: Suomen Ammattikalastajaliitto ry Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) hallituksen kesäkokous vaatii, että vuosikymmeniä ammattikalastajille turvaa antanut kalastusvakuutusjärjestelmä säilytetään. Vaatimus on reaktio maa- ja metsätalousministeriön heinäkuiseen esitykseen puolittaa järjestelmälle myönnettävä valtion tuki. Järjestelmän näivettäminen rankoilla säästövaatimuksilla merkitsee käytännössä vakuutusjärjestelmän alasajoa ja loppumista. Liitto katsoo, että valtion noin miljoonan euron vuosittainen panostus vakuutusjärjestelmään antaa yhteiskunnalle lisäarvoa monella tavalla. […]

Read More
Kannanotot

Energiateollisuuden näkemyksiä ehdotuksesta kalastusasetukseksi

Asetus on tarpeellinen uuden kalastuslain rinnalle ja toivottavasti asetusta voidaan tarkistaa kalakantojen kehittymisen mukaan. Ongelmallinen kohta on 1 §:ssä asetettu syysrauhoitus siialle, lohelle ja meritaimenelle. Istutettavien kalojen kasvatusta varten tarvitaan mahdollisuus kerätä mätiä, jotta istutettavien kalakantojen geneettinen perimä ei köyhdy. Kalojen ylisiirto puolestaan on usein kustannustehokas keino vaellusesteiden ohittamiselle. näiden toteuttaminen edellyttää kalojen pyydystämistä juuri […]

Read More
Kannanotot Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen – esityksen sisällössä on toivomisen varaa

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen. Suurimpia pettymyksiä ovat erittäin uhanalaisten vaelluskalojen suojelun puutteet sekä vetouistelun lupajärjestelmän parantamisen jääminen pois. Yksi kalastonhoitomaksu tekee maksujärjestelmästä yksinkertaisen, mutta ei ole käyttäjä maksaa –periaatteen mukainen. ”Suurkiitos ministeri […]

Read More
Kannanotot Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Itämerelle ei saatu vieläkään tieteellisen neuvonannon mukaista lohenpyyntiä

Maatalous- ja kalastusneuvosto unohti jälleen kerran tieteellisen neuvonannon päättäessään Itämeren lohikantojen enimmäispyyntikiintiöistä vuodelle 2015. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö ylittää kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esityksen 15 prosentilla ja Suomenlahdella 30 prosentilla. Ylisuuret kiintiöt ovat uhka erityisesti heikoille lohikannoille, jotka eivät kestä vähäistäkään kalastusta. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä tieteellisen neuvonannon noudattaminen Itämeren lohenkalastuksessa on erityisen tärkeää […]

Read More
Kannanotot Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Vapakalastus

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Vapakalastus ei ole eläinrääkkäystä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut kalastuksenvastaisesta kampanjasta. Sen tavoitteena on pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen eläinsuojelulain uudistuksessa.  Vastuullinen kalastaja ottaa saaliiksi vain kaloja, joiden tappaminen mahdollisimman vähän haittaa kalakannan hyvinvointia. Vapakalastuksessa kala saadaan saaliiksi elävänä ja se voidaan tarvittaessa myös vapauttaa hyväkuntoisena takaisin veteen. Pyydystettyä kalaa tulee aina käsitellä hyvin riippumatta siitä, otetaanko se […]

Read More
Kannanotot Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

VAPAA-AJANKALASTAJAT OVAT PETTYNEITÄ KALASTUSLAKIESITYKSEEN

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on tyytymätön esitykseen kalastuslain uudistamisesta. Se kaventaa eläkeikäisten yleiskalastusoikeuksia, eikä tarjoa riittäviä työkaluja, joilla kestävä kalastus ja uhanalaisten kalakantojen elpyminen toteutetaan. SVK on tyytyväinen, että kansainvälisesti laajasti harrastettu kelaonginta on määritetty laissa vapaaksi jokamiehenoikeudeksi. Esitys lain voimaan tulon jälkeen 65 vuotta täyttävien maksuttomien yleiskalastusoikeuksien poistamisesta vähentää ikääntyneiden ihmisten kalastusharrastusta ja sen myönteisiä vaikutuksia […]

Read More
Kannanotot PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA RY: Kalan pyyntipäivämerkintä on säilytettävä – tieto on kuluttajille tärkeä

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin. Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n, Kalatalouden keskusliiton, Ruotsinkielisten maataloustuottajien keskusliiton, Maataloustuottajien keskusliiton ja Kuluttajaliitto ry:n yhteinen näkemys onkin, että pyynti- ja […]

Read More
Kannanotot Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Suomen Kalankasvattajaliitto ry: Kalankasvattajat vaativat pyynti- ja nostopäivämäärien säilyttämistä

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoitteen poistamista. Pyynti- ja nostopäivä on ollut kuluttajille tärkeä tieto ja mahdollistanut kalan tuoreuden arvioinnin. Merkintävelvoitteen poistuminen ja sen korvaaminen viimeinen käyttöpäivä -merkinnällä heikentää merkittävästi kuluttajien tiedonsaantimahdollisuutta. Näkemyksemme mukaan pyynti- ja nostopäivämerkintävelvoite kaiken myytävän kalan osalta on säilytettävä. Maa- ja metsätalousministeriön julkisuudessa esitetyn kannan mukaan tieto tuoreen kalan […]

Read More
Ammattikalastus Kannanotot

Presidentti Niinistö toivoo ammattikalastajiksi nuoria

Presidentti Sauli Niinistö on huolestunut ammattikalastajien korkeasta keski-iästä ja toivoo alalle nuorempiakin. Ammattikalastajien keski-ikä Suomessa on yli viisikymmentä vuotta. – Ammatti on tietenkin kova ja vaatii aika lailla pääomaa esimerkiksi hyljesuojauksen vuoksi, Niinistö tuumi käytyään kokemassa ammattilaisten kanssa kuharysän Naantalin vesillä. Niinistö perehtyi tänään ammattikalastajien työhön ja ajatuksiin kalamatkalla, joka alkoi hänen kesäasuntonsa rannasta Naantalin Kultarannassa. […]

Read More