Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Vapakalastus ei ole eläinrääkkäystä

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut kalastuksenvastaisesta kampanjasta. Sen tavoitteena on pyydystä ja päästä -kalastuksen kieltäminen eläinsuojelulain uudistuksessa.  Vastuullinen kalastaja ottaa saaliiksi vain kaloja, joiden tappaminen mahdollisimman vähän haittaa kalakannan hyvinvointia. Vapakalastuksessa kala saadaan saaliiksi elävänä ja se voidaan tarvittaessa myös vapauttaa hyväkuntoisena takaisin veteen. Pyydystettyä kalaa tulee aina käsitellä hyvin riippumatta siitä, otetaanko se saaliiksi vai lasketaanko vapaaksi.

Toisin kuin Suomen Eläinsuojeluyhdistys (SEY) kampanjassaan väittää, tieteelliset tutkimukset eivät osoita kalojen tuntevan kipua, tuskaa tai kärsimystä. Uusimpien tutkimusten ja yhteenvetojen mukaan kalat eivät voi tuntea tiedostettua kipua. Pitkäaikaisen kivun, tuskan tai kärsimyksen kokemiseen kaloilla ei nähtävästi ole riittävästi erikoistuneita hermosäikeitä. Tähän viittaavat myös käytännön kokemukset kalastuksessa; kalat toipuvat yleensä pyyntitapahtumasta nopeasti.

SEY:n näkemyksen mukaan kalastaminen on hyväksyttävää vain silloin, kun kalastustapahtuman ainoa motiivi on ruoan hankinta ja kalastus päättyy kalan tappamiseen ja hyödyntämiseen ravintona. Kalan vapauttaessaan kalastaja puolestaan syyllistyisi tarpeettoman kivun ja tuskan tuottamiseen kalayksilölle. SVK ei kannatta tällaista mustavalkoista ajattelua. Suomalaisten kalastuksen päämotiivi ei ole nykypäivänä pelkkä ruoanhankinta. Tärkeää on luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnossa liikkumisen tuoma hyvinvointi.

Kalakantojen, lajien ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi yleismaailmallinen suuntaus on valikoiva kalastus. Siinä saaliiksi otetaan kalayksilöitä, joiden tappaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa kalakannalle. Pyydä­ ja päästä (CR) kalastuksessa on kysymys kalastajan tai kalastuksenjärjestäjän omasta näkemyksestä toimia kalakannan parhaaksi.
Pelkkää pyydä­ ja päästä kalastusta harrastaa hyvin pieni joukko suomalaisista kalastajista.

Kalan elävänä pyytävät pyyntimuodot, kuten vapakalastus, ovat eettisintä kalastusta ja saatu saalis voidaan tarvittaessa vapauttaa pääsääntöisesti vahingoittumattomana takaisin. Kalastajan tulee tietysti tuntea kalastuksen ja kalan käsittelyn hyvät käytännöt. Kalojen vapauttaminen kalastuksen yhteydessä on nykyaikaisessa kalastuksessa osa kalakantojen hoitoa, jolla tavoitellaan vahvoja elinvoimaisia luontaisia kalakantoja ja vältetään ylikalastusta. Kalastuksen käytäntöjä ohjaa kalastuslainsäädäntö, jossa määrätään esimerkiksi alamittaisten kalojen vapauttamisesta. Ohjeita kalan oikeasta vapauttamisesta löydät osoitteesta http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/vastuullinen/?svk=76428.
Vapakalastus on yksi tärkeimmistä luontoharrastuksista, jota harrastaa vuosittain yli miljoona suomalaista.