Energiateollisuuden näkemyksiä ehdotuksesta kalastusasetukseksi

Asetus on tarpeellinen uuden kalastuslain rinnalle ja toivottavasti asetusta voidaan tarkistaa kalakantojen kehittymisen mukaan.

Ongelmallinen kohta on 1 §:ssä asetettu syysrauhoitus siialle, lohelle ja meritaimenelle. Istutettavien kalojen kasvatusta varten tarvitaan mahdollisuus kerätä mätiä, jotta istutettavien kalakantojen geneettinen perimä ei köyhdy. Kalojen ylisiirto puolestaan on usein kustannustehokas keino vaellusesteiden ohittamiselle. näiden toteuttaminen edellyttää kalojen pyydystämistä juuri syysrauhoituksen aikana. Ehdotammekin että asetukseen kirjataan poikkeus näitä tarkoituksia varten tehtävälle pyynnille. Uudistettu laki kyllä sallii poikkeusluvan myöntämisen, mutta mielestämme tällainen tiedossa oleva, säännöllinen ja tarpeellinen toiminta tulisi sallia asetuksessa, eikä turhaan kuormittaa hallintoa poikkeuslupahakemuksilla.

Ehdotamme 1 §:ään lisäystä: ”Kalojen pyynti ylisiirtoon ja kalaistukkaiden kasvattamiseen tarkoitetun mädin hankintaa varten on kuitenkin sallittua myös rauhoitusaikana. Pyynnistä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle etukäteen.”

Asetuksen myötä tulee pakolliseksi merkitä istutettavat lohet ja meritaimenet rasvaeväleikkau-sella, mikä on iso työ kalojen istuttajille. Toivomme, että merkintää hyödynnetään saalisraportoinnissa alusta saakka ja kerätään systemaattisesti tietoa istutusten tuottavuudesta.