Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä kalastuslakiuudistuksen etenemiseen – esityksen sisällössä on toivomisen varaa

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä siihen, että Suomen hallitus antoi esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Esityksen myönteisiä puolia ovat yleiskalastusoikeuksien turvaaminen, vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen määrän rajoittaminen sekä alueellisen kalastusviranomaisen säätelyvaltuuksien lisääminen.
Suurimpia pettymyksiä ovat erittäin uhanalaisten vaelluskalojen suojelun puutteet sekä vetouistelun lupajärjestelmän parantamisen jääminen pois. Yksi kalastonhoitomaksu tekee maksujärjestelmästä yksinkertaisen, mutta ei ole käyttäjä maksaa –periaatteen mukainen.

”Suurkiitos ministeri Orpolle ja hallitusryhmille siitä, että lakiesityksen etenemisen estäneet erimielisyydet saatiin ratkaistua. Vapaa-ajankalastajat tervehtivät uutista ilolla, vaikka lakiesitys ei kaikilta osin olekaan odotustemme mukainen”, toteaa toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä (SVK).

Alueellisen kalastusviranomaisen (ELY –keskus) valtuudet parantavat kalastuksen säätelyä

Vapaa-ajankalastajat odottivat erityisesti parempaa kalastuksen säätelyä ja yleiskalastusoikeuksien kehittämistä hallitusohjelman mukaisesti.
Vapaa-ajankalastajan verkkojen enimmäismäärän rajoittamien kahdeksaan verkkoon on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. SVK esitti enimmäismääräksi neljää verkkoa. Tämän lisäksi järjestö esitti myös haitallisten, erityisesti alamittaisia vaelluskaloja tappavien väliharvuusverkkojen (silmäkoko 31-54 mm) käytön rajoittamista ja tärkeimpien kalalajien alamittojen kirjoittamista suoraan lakiin.
Mäkelän mukaan 30 vuoden kokemus nykyisestä kalastuslaista osoittaa, että maa- ja metsätalousministeriö on ollut kovin haluton käyttämään kalastuslain antamia laajoja valtuuksia kalastuksen säätelyssä.
”Siksi olisi ollut parempi, että perussäätely olisi kirjoitettu suoraan lakiin. Nyt asetamme toivomme alueellisiin kalastusviranomaisiin, eli ELY –keskuksiin, joiden toimivaltaa lakiesitys merkittävästi lisää”, sanoo Mäkelä. Hänen mukaansa uudistuksen merkitystä kestävän käytön mukaisen kalastuksen lisäämisessä voidaan arvioida vasta sitten, kun maa- ja metsätalousministeriö antaa esityksensä kalastusasetukseksi.

 Vetouistelun lupajärjestelmää ei parannettu

Julkisuudessa suurimman huomion sai kiista 65 vuotta täyttäneiden maksuttomista yleiskalastusoikeuksista, jotka hallitus päätti säilyttää.
Mäkelän mukaan hallitus teki oikean ratkaisun: ”Se kannustaa jatkamaan kalastusharrastusta entistä pidempään, antaa henkistä ja fyysistä terveyttä ikääntyneille ihmisille ja tuo terveydenhuollon säästöinä menetetyt maksutulot moninkertaisina takaisin.”
SVK on tyytyväinen myös siihen, että lakiesitys tekee kelaonginnasta maksuttoman yleiskalastusoikeuden. Se vähentää kalliiden, pitkien hiilikuituvapojen tarvetta ja parantaa mahdollisuuksia onkia vesikasvillisuuden peittämiltä rannoilta.
Suurin pettymys yleiskalastusoikeuksissa on 350 000 vetouistelijan heikon lupatilanteen korjaamatta jättäminen. Se olisi voitu toteuttaa liittämällä kalastusmaksuun mahdollisuus ostaa oikeus enintään kahden lisävavan käyttöön.

Kalastusmaksut laskevat ja maksujärjestelmä yksinkertaistuu, mutta valinnan vapaus poistuu

Kalastusmaksujärjestelmä yksinkertaistuu, kun veroluontoinen kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu yhdistetään ja maksu oikeuttaa viehekalastamaan koko maassa. Yksinkertaistaminen johtaa kuitenkin siihen, että maksun joutuvat maksamaan nekin kalastajat, jotka eivät viehekalastuslupaa tarvitsisi.
Maksujärjestelmä tulee pienentämään läänikohtaisella viehekortilla tähän saakka kalastaneiden maksuja 55 eurosta 39 euroon vuodessa.