Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö: Itämerelle ei saatu vieläkään tieteellisen neuvonannon mukaista lohenpyyntiä

Maatalous- ja kalastusneuvosto unohti jälleen kerran tieteellisen neuvonannon päättäessään Itämeren lohikantojen enimmäispyyntikiintiöistä vuodelle 2015. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö ylittää kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) esityksen 15 prosentilla ja Suomenlahdella 30 prosentilla. Ylisuuret kiintiöt ovat uhka erityisesti heikoille lohikannoille, jotka eivät kestä vähäistäkään kalastusta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) mielestä tieteellisen neuvonannon noudattaminen Itämeren lohenkalastuksessa on erityisen tärkeää siksi, että vahvojen lohikantojen lisäksi kalastus kohdistuu moniin heikkoihin lohikantoihin, joiden tulevaisuus saattaa olla vain kymmenien emokalojen varassa.

Neuvosto jätti ottamatta huomioon myös tieteellisen neuvonannon toisen pääviestin eli sekakantakalastuksen vähentämisen. Se edellyttäisi lohikantojen kalastuksen siirtämistä mereltä jokiin ja jokisuihin, jolloin kalastus voitaisiin mitoittaa kalastuksen kohteena olevan lohikannan tilan mukaisesti. On tietenkin hyvä, että neuvosto pyytää neuvoa siitä, miten heikot lohikannat saataisiin elpymään. Tältä osin päätöksiä ei olisi tarvinnut jälleen kerran lykätä, sillä tämän neuvon, eli sekakantakalastuksen vähentämisen ICES on antanut vuosi vuoden jälkeen enimmäiskiintiöistä päätettäessä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on tyytyväinen siihen, että Suomi on viime vuosina asettunut kannattamaan tieteellistä neuvonantoa enimmäiskiintiöistä päätettäessä. Toivottavasti seuraavina vuosina Suomi vaatii myös sekakantakalastuksen vähentämistä ICES:in neuvon mukaisesti.