MMM

MMM Yleiset Uutiset

Suomi ja Ruotsi sopivat Tornionjoen kalastusmääräyksistä kalastuskaudelle 2015

Maa- ja metsätalousministeriö päivitti Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen kanssa Tornionjoen kalastussääntöä, joka kuuluu Suomen ja Ruotsin väliseen rajajokisopimukseen. Säännöistä neuvotellaan vuosittain, jotta ne pysyisivät ajan tasalla suhteessa kalakantojen tilaan. Samalla pyritään varmistamaan, että kalastus on sopimusalueella kestävää. Allekirjoitetussa pöytäkirjassa sovittiin Tornionjoen kalastussääntöön seuraavat tarkennukset: Taimenen vapautuspakko Tornionjoen kalastusalueella • Tornionjoen kalastusalueen meri- ja jokialueella saaliiksi […]

Read More
MMM

Kansalle kotimaista kalaa! – Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen

Maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt kestävän kehityksen sitoumuksen. Sitoumuksen avulla kehitetään edellytyksiä kotimaisen kalan alkutuotannolle ja jatkojalostukselle, jotta suomalaiset saisivat kestävästi ja vastuullisesti tuotettua kalaa ruokapöytiinsä. Tavoitteena on kotimaisten kalatuotteiden tuotannon kasvattaminen kestävällä tavalla, kalavarojen tilan parantaminen, yhteistyön parantaminen kalataloussektorin sisällä ja muiden toimialojen, kuten lähiruokasektorin, kanssa sekä kalatalouteen liittyvien ristiriitojen hallinta. Sitoumuksella edistetään myös […]

Read More
MMM

Ministeriö kuuli järjestöjä kalastusasetusluonnoksesta – Asetuksessa vielä muokattavaa

Esitys uudeksi kalastuslaiksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Nyt maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan kalastusasetusta, joka annetaan eduskunnalle tiedoksi luonnosversiona ennen kuin eduskunta päättää lain lopullisesta sisällöstä. Viime viikolla ministeriön edustajat keskustelivat sidosryhmien kanssa alustavan kalastusasetusluonnoksesta. Keskusteluista saatiin paljon arvokasta tietoa asetuksen valmisteluun. – Asetuksessa on vielä paljon parannettavaa. Erityisesti on pohdittava sitä, mitkä asiat tulee säädellä […]

Read More
MMM Yleiset Uutiset

Kalatalouden tuotot nostetaan yli miljardiin euroon

Hallitus hyväksyi tänään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman, jonka tavoite on nostaa Suomen kalatalouselinkeinojen yhteenlaskettu liikevaihto yli miljardiin euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä liikevaihto on arviolta runsaat 800 miljoonaa euroa vuodessa. Voimakas kasvu perustuu kotimaisen ympäristöystävällisen kalanviljelyn tuotannon nousuun sekä kalatuotteiden jalostuksen ja kalakaupan kasvuun. Ammattikalastuksessa on mahdollista kasvattaa huomattavasti kalasta saatavaa […]

Read More
MMM

Maa- ja metsätalousministeriö: Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja

Hallitus hyväksyi tänään lohi- ja meritaimenstrategian ja antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Molempien tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. -Tämä on tärkeä askel kohti kalastuspolitiikkaa ja kalakantojen hoitoa, joka tukee istutusten sijaan kalojen luontaista lisääntymistä. Hyvinvoivat kalakannat ovat kaikkien etu, toteaa maa- ja […]

Read More
MMM

Maa- ja metsätalousministeriö: Kalastuskiintiöistä sovitaan Luxemburgissa

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina. Tärkeimpänä päätettävänä asiana ovat ensi vuoden kalastuskiintiöt Itämerellä. Kokouksessa käydään jälleen keskustelua myös Venäjän asettamasta maatalous- ja kalastustuotteiden tuontikiellosta. – Toivomme lisäksi, että maatalouskomissaari valaisisi hieman ajatuksiaan mahdollisista kohdennetuista toimista ja niiden aikataulusta, toteaa kokoukseen matkustava maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Read More
MMM

Kalojen alamitat nousivat, saimaannieriä rauhoitettiin kokonaan

Neljän lohikalan alamitat nousivat ja nieriä rauhoitettiin Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Luonnonvesistä pyydetyn meritaimenen ja järvilohen uusi alamitta on 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta on 60 senttimetriä 67 leveysasteen (67º00’N) eteläpuolella ja 50 senttimetriä sen pohjoispuolella. Leveysaste 67º00’N sijaitsee noin 50 km napapiiriltä pohjoiseen. Harjuksen alamitta nousee 67 leveysasteen eteläpuolisissa vesissä 35 […]

Read More
MMM Muikku Yleiset Uutiset

Puruveden muikusta Suomen kymmenes nimisuojattu elintarvike

Puruveden muikku on lisätty Euroopan komission asetuksella niiden tuotteiden joukkoon, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä (SMM). Kymmenes suomalainen nimitys julkistettiin itsenäisyyspäivänä 6.12. Nimisuojajärjestelmä on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten rekisteröity nimitys on suojattu koko yhteisön alueella. Puruveden muikku on tunnettu vaaleanhopeisesta väristään, pehmeäruotoisuudestaan ja korkeasta D-vitamiinipitoisuudestaan. Puruveden muikun ominaispiirteet ovat syntyneet kirkasvetisen ja karun järven […]

Read More
Kalastuslaki Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Kalastuslaki uudistuu – Tavoitteena elinvoimaiset kalakannat ja selkeämpi lupajärjestelmä

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään lausunnoille esityksen uudesta kalastuslaista. Lain tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä sekä luoda uusi, tietoon perustuva säätelyjärjestelmä kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lisäksi laissa yksinkertaistetaan kalastuslupajärjestelmää, vahvistetaan alueellista osallistumista sekä selkiytetään eri toimijoiden roolia ja lisätään niiden välistä yhteistyötä. Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu yhdistetään kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki täysi-ikäiset kalastajat, […]

Read More
MMM Saimaannieriä

Maa- ja metsätalousministeriö: Kalojen alamitat nousevat, saimaannieriä rauhoitetaan kokonaan

Kuva: Jorma Piiroinen Neljän lohikalan alamitat nousevat ja nieriä rauhoitetaan Vuoksen vesistöalueella kokonaan vuoden 2014 alusta lähtien. Valtioneuvosto hyväksyi tänään asiaa koskevan kalastusasetuksen muutoksen. Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen uudet alamitat 1.1.2014 lähtien ovat meritaimenella ja järvilohella 60 senttimetriä. Järvitaimenen uusi alamitta leveysasteen 67º00’N eteläpuolisissa vesissä on 60 senttimetriä ja pohjoispuolisissa vesissä 50 senttimetriä. Harjuksen alamitta nousee […]

Read More