Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeuksia ja lohiregaalia koskeva selvitys antaa eväitä arvioida niiden vaikutuksia

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut selvityksen Pohjois-Suomen erityisperusteisista kalastusoikeuksista ja lohiregaalista. Selvitys käsittelee sitä, mitä valtion lohiregaalilla tarkoitetaan nykyajassa ja mitä vaikutuksia lohiregaalista luopumisella olisi esimerkiksi kalastuksen järjestämiseen rajajokialueella. Erillisenä kokonaisuutenaan selvityksessä tarkastellaan Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeuksia, erityisesti koskitilojen kalastusoikeuksien käyttöä. Julkaistavaan selvitykseen on pyritty kokoamaan asiakokonaisuuksia koskevat tiedot hyvin kattavasti. Lohiregaalilla tarkoitetaan valtion yksinoikeutta lohen […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Salakalastus kuriin – Laittomasti pyydetyille kaloille tulossa taloudelliset arvot

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on huolissaan salakalastuksen vaikutuksista kalakantoihin. Hän mainitsi asian puheessaan, joka esitettiin tänään kalastuslakipäivillä Jyväskylässä. Tilaisuus kokoaa yhteen kalatalouden ammattilaiset ympäri maan. – Ministeriöllemme on esitetty paljon toiveita siitä, että kalastuslakiin pitäisi saada taloudelliset arvot laittomasti pyydetyille ja saaliiksi otetuille kaloille. Nyt on päätetty ryhtyä toimeen, […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa

Maa- ja metsätalousministeriön syksyllä 2014 perustama laajapohjainen Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmä luovutti raporttinsa tänään ministeri Kimmo Tiilikaiselle. Seurantaryhmä esittää, että kalastusrajoituksia selkeytetään ja yhdenmukaistetaan saimaannorpan suojelemiseksi.  Esityksen mukaan nykyiset kaksi erillistä ja alueellisesti rikkonaista aluetta yhdistettäisiin yhdeksi yhtenäiseksi rajoitusalueeksi. Nykyinen järjestelmä on ollut monimutkainen viranomaisten, vesialueen omistajien, kalastajien, valvojien ja viestinnän kannalta. Kalastusrajoitusten sisältöä esitetään […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö Yleiset Uutiset

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen kiintiöt ensi vuodelle jaettu

Hallitus on tänään antanut asetuksen silakan ja kilohailin kansallisista troolikalastuksen kiintiöistä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetus perustuu EU:n Suomelle vahvistamiin kalastuskiintiöihin, joista Pohjanlahden silakkakiintiö on 99 098 tonnia sekä silakkakiintiö Suomenlahdelle ja Itämeren pääaltaalle 38 927 tonnia. Uusien kiintiöiden lisäksi tältä vuodelta siirtyy silakkaa pyydettäväksi Pohjanlahdella noin 35 000 tonnia ja muulla alueella […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastuksesta

Suomen ja Norjan valtuuskunnat ovat päässeet sopuun Tenojoen uusista kalastussäännöksistä vuodesta 2017 alkaen. Kalastuskuolevuutta pyritään vähentämään noin 30 prosenttia nykytasosta rajoittamalla nykyistä enemmän jokialueen kaikkia kalastusmuotoja. Säännökset mahdollistavat Tenon ainutlaatuisten lohikantojen elpymisen kestävälle tasolle. Neuvottelut maiden välillä aloitettiin vuonna 2012. Neuvottelutulos saavutettiin suurelta osin Suomen ja Norjan paikallisten tahojen välisten keskustelujen ansiosta. Kalastussäännökset ovat osa […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma edistää kilpailukykyä ja kestävää kasvua

Maa- ja metsätalousministeriön esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessa. Ohjelmaesityksessä korostuvat innovaatioiden ja yhteistyön edistäminen, alan kehittymisen esteiden poistaminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, rahoituksen painopisteen ollessa alkutuotannon tukemisessa. […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö: Uusi kalastuslaki ja lohistrategia kohentavat heikkoja kalakantoja

Hallitus hyväksyi tänään lohi- ja meritaimenstrategian ja antoi eduskunnalle esityksen uudeksi kalastuslaiksi. Molempien tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä ja kohentaa heikkoja kalakantoja. Uuden kalastuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. –Tämä on tärkeä askel kohti kalastuspolitiikkaa ja kalakantojen hoitoa, joka tukee istutusten sijaan kalojen luontaista lisääntymistä. Hyvinvoivat kalakannat ovat kaikkien etu, toteaa maa- […]

Read More
Lohi Maa- ja metsätalousministeriö Yleiset Uutiset

Maa- ja metsätalousministeriö: Lohikiintiö pienenee edelleen Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella

Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti tänään Luxemburgissa vuoden 2015 kalastuskiintiöistä Itämerellä. Suomi on ratkaisun jälkeen Itämeren suurin kalastusvaltio kiintiöiden perusteella laskettuna. Suomen esitysten mukaisesti Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö pienenee 10 prosenttia. Samalla päätettiin pyytää tieteellistä neuvoa siitä, kuinka heikot lohikannat saataisiin elpymään. Ratkaisut varmistavat, että lohikannat voivat vahvistua edelleen. Suomenlahden lohikiintiö on ensi vuonna sama kuin […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Ministeri Orpo: Komission ehdotus ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöistä on oikeansuuntainen

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksensa Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2015. Komissio ehdottaa, että Itämeren neljää silakkakiintiötä suurennetaan tieteellisten suositusten mukaisesti, sillä kaikkia silakkakantoja kalastetaan tavoitteena olevan kestävän enimmäistuoton tasolla. Suomen kannalta tärkeää Pohjanlahden silakkakiintiötä ehdotetaan suurennettavan 35 prosentilla 186 534 tonniin ja Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiötä 51 prosentilla 170 185 tonniin. Komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja […]

Read More
Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö: Tieto kalan pyyntipäivästä näkyy kuluttajalle jatkossakin

– Kuluttajalla on oltava oikeus saada tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa sekä vapaaehtoiselta että lainsäädännön pohjalta. Tällä hetkellä ministeriön asetus edellyttää, että tuoreen kalan pyyntipäivä ilmoitetaan kaupassa. Jatkossa päiväysmerkinnöistä säädetään ensi joulukuussa voimaan tulevalla EU:n yhteisellä elintarviketietoasetuksella ja EU:n kalastustuotteiden markkinointia […]

Read More