Maa- ja metsätalousministeriö: Tieto kalan pyyntipäivästä näkyy kuluttajalle jatkossakin

19000000

– Kuluttajalla on oltava oikeus saada tietää, miten tuoretta myynnissä oleva kala on, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Hänen mukaansa tiedon saaminen voidaan varmistaa sekä vapaaehtoiselta että lainsäädännön pohjalta.

Tällä hetkellä ministeriön asetus edellyttää, että tuoreen kalan pyyntipäivä ilmoitetaan kaupassa. Jatkossa päiväysmerkinnöistä säädetään ensi joulukuussa voimaan tulevalla EU:n yhteisellä elintarviketietoasetuksella ja EU:n kalastustuotteiden markkinointia koskevilla uusilla määräyksillä.

Näiden määräysten mukaan kaikkiin kalastustuotteisiin pitää merkitä vähimmäissäilyvyysaika, mutta pyyntipäivän merkitseminen ei ole pakollista. EU:n määräykset sallivat vapaaehtoiset merkinnät, joten elinkeino voi kuluttajien toiveen mukaan edelleen merkitä pyyntipäivän, vaikka EU ei sitä vaadikaan.

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo nyt esittää EU-asetuksen rinnalle kansallisen vaatimuksen, että kalastustuotteista on edelleen ilmoitettava myös kalan pyynti- ja nostopäivä. Parhaillaan valmisteilla olevassa kansallisessa asetuksessa säädetään, mitä merkintöjä pakkaamattomilta elintarvikkeilta vaaditaan.

Ministeriön asetusluonnos kalan pyynti- tai nostopäivän ilmoittamisvelvollisuudesta oli lausunnoilla viime syksynä. Saaduissa lausunnoissa ilmoittamisvelvollisuuden poistoa sekä kannatettiin että vastustettiin ja sen mahdollisesta jatkosta keskusteltiin pari kuukautta sitten ministeriön järjestämässä tilaisuudessa.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio korostaa, että vastuu myytävän kalan laadusta ja turvallisuudesta on aina ensisijassa elinkeinolla, jonka on varmistettava, että kala on moitteetonta koko myyntiaikansa, olipa se pakattua tai irtokalaa.

– On ilahduttavaa, että kotimaisen kalakaupan toimijat näyttävät vakavasti sitoutuvan tämän tavoitteen saavuttamiseen, hän toteaa.