Day: October 31, 2014

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelma edistää kilpailukykyä ja kestävää kasvua

Maa- ja metsätalousministeriön esitys Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta on lähetetty lausuntokierrokselle. Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalatalouden elinkeinoille kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa kestävän kasvun ja uudistumisen sekä kotimaisen kalan tarjonnan tulevaisuudessa. Ohjelmaesityksessä korostuvat innovaatioiden ja yhteistyön edistäminen, alan kehittymisen esteiden poistaminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, rahoituksen painopisteen ollessa alkutuotannon tukemisessa. […]

Read More