Kalastuslaki

Kalastuslaki

Monet asiat muuttuivat uudessa kalastuslaissa

Uusi kalastuslaki ja kalastusasetus astuivat voimaan vuodenvaihteessa. Kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksu yhdistettiin kalastonhoitomaksuksi. Sen maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoittavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja viisi euroa/vuorokausi, ja se oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä koko maassa. Silakkalitkalla kalastamisesta tuli maksuton yleiskalastusoikeus. Joitakin oikeuksia myös poistui. Kuntalaisella oli aikaisemmin […]

Read More
Kalastuslaki Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Kalastuslaki uudistuu – Tavoitteena elinvoimaiset kalakannat ja selkeämpi lupajärjestelmä

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti tänään lausunnoille esityksen uudesta kalastuslaista. Lain tavoitteena on edistää kalojen luonnonvaraista lisääntymistä sekä luoda uusi, tietoon perustuva säätelyjärjestelmä kalavarojen kestävälle käytölle ja hoidolle. Lisäksi laissa yksinkertaistetaan kalastuslupajärjestelmää, vahvistetaan alueellista osallistumista sekä selkiytetään eri toimijoiden roolia ja lisätään niiden välistä yhteistyötä. Kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen viehekalastusmaksu yhdistetään kalastonhoitomaksuksi, jonka maksavat kaikki täysi-ikäiset kalastajat, […]

Read More