Kalastusmatkailu

Kalastusmatkailu

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis pieneni

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden lohisaalis kaudella 2015 oli 20 300 kiloa. Saalis pieneni edellisvuodesta yli 20 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan (67 prosenttia) muodostivat alle 3 kiloa painavat pikkulohet eli titit. Keskikokoisia, 3-7 kilon lohia saalissa oli 22 prosenttia, ja isoja, […]

Read More
Kalastusmatkailu Lohi RKTL

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalis pienempi kuin edellisvuonna

Kuva: Panu Orell Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2013 oli 20 400 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis väheni edellisvuodesta noin 30 prosenttia ja oli pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg). Saaliin vähenemiseen vaikutti Tenojokeen nousevan lohimäärän pieneneminen edellisvuoteen verrattuna. Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan muodostivat alle 3 kiloa painavat […]

Read More
Kalastusmatkailu Lohi RKTL

Tenon kalastusmatkailijoiden saalisseuranta avattu

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen verkkosivuilla voi seurata Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden saalisilmoituksia. Saalisseuranta jatkuu kalastuskauden 2013 loppuun asti. Verkkopalvelussa on nähtävissä Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaaliit viikoittain ja kuukausittain eri painoluokkiin jaoteltuna. Sivuilta voi esimerkiksi tarkastella, kuinka monta yli 20 kg:n lohta on ilmoitettu saaduksi ja seurata kappalemääräisen lohisaaliin kasvua kalastuskauden aikana. Sivuilla on myös kalastusmatkailijoiden ilmoittamien […]

Read More