ICES

ICES Lohi MMM Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö

MINISTERI KOSKISEN ON TOIMITTAVA NOPEASTI SUOMEN LOHIKIINTIÖESITYKSEN ETEENPÄIN VIEMISEKSI

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii, että maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ryhtyy tarmokkaasti edistämään Suomen esitystä Itämeren lohenkalastuksen enimmäiskiintiöksi pääaltaalla ja Pohjanlahdella. Aikaa on niukasti, sillä EU:n kalastusasioiden ministerineuvosto päättää asiasta 17.-18. lokakuuta. Jos Suomi haluaa edistää kantaansa asiassa, tulee sen olla yhteydessä erityisesti Ruotsiin, joka on Itämeren lohikantojen merkittävin kutuvaltio. Toistaiseksi Ruotsi tukee komission […]

Read More