Day: May 31, 2016

Yleiset Uutiset

Ylä-Lappi: Jokivesien kalastuslupa maksulliseksi myös paikallisille

Uuden kalastuslain mukaan myös paikallisten tulee ostaa kalastuslupa Ylä-Lapissa lohen ja taimenen nousualueille.  Maksuton lupa myönnetään muille valtion vesialueille. Metsähallitus pyrki tulkitsemaan lakia paikallisten eduksi siirtymäaikana ja ehti myöntää paikallisille kalastajille maksuttomia lupia Näätämöjoelle ja Tenojoen sivuvesistöihin, kunnes selvisi, ettei Metsähallituksella kuitenkaan ole enää juridisia perusteita myöntää lupia maksuttomina – ei edes siirtymäaikana. Lupien myynti […]

Read More
Lohi

Lohia ylisiirretään Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella toukokuun lopulla. Tänä vuonna on siirretty jo 15 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Iijoella on lupa ylisiirtää korkeintaan 300 lohta vuosittain. Iijoella ylisiirtoja on tehty jo vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna ylitetään todennäköisesti tuhannen ylisiirretyn lohen rajapyykki, mikäli lohta nousee jokeen normaaliin tapaan. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen […]

Read More
Yleiset Uutiset

Kalastajan kesä alkaa: 11 kalastusjokea avataan keskiviikkona

Suuret jokikalastuskohteet avautuvat kalastajille. Nyt ne myös löytyvät helposti, sillä Metsähallitus on avannut uuden kohdehaun Eräluvat.fi-sivustolla. Pelkästään Metsähallituksen kalastuskohteille suuntaa vuosittain 70 000 kalastajaa. Heti kesäkuun alussa aukeaa 11 merkittävää kalastusjokea Pohjois-Suomessa. Kalastajat pääsevät lohikalojen pyyntiin muun muassa Lätäsenolle, Könkämäenolle, Näätämöjoelle, Oulankajoelle ja Iijoen keskiosaan heti 1. kesäkuuta. Myös harjuksen kalastus jatkuu kesäkuussa. Uusi kalastuslaki rauhoitti […]

Read More