Lohia ylisiirretään Iijoella

Aikuisten lohien ylisiirrot aloitettiin Iijoella toukokuun lopulla. Tänä vuonna on siirretty jo 15 lohta Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Iijoella on lupa ylisiirtää korkeintaan 300 lohta vuosittain. Iijoella ylisiirtoja on tehty jo vuodesta 2009 lähtien ja tänä vuonna ylitetään todennäköisesti tuhannen ylisiirretyn lohen rajapyykki, mikäli lohta nousee jokeen normaaliin tapaan. Lohien ylisiirrot toteuttaa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry.

Ylisiirrettyjen lohien kalastus on kielletty ja muun kalastuksen yhteydessä saadut lohet tulisi vapauttaa viipymättä takaisin jokeen.

Ylisiirrot ovat yksi tukitoimenpide vaelluskalojen palauttamiseksi ja ne edesauttavat tulevaisuudessa rakennettavien kalateiden toimivuutta. Tarkoitus on, että ylisiirretyt lohet kutevat ja kudusta syntyy omaan kotijokeensa leimautuneita lohenpoikasia. Lohien lisääntyminen on aiempina vuosina myös onnistunut. Merivaellukselle laskeutuvien lohenpoikasten määrää on tarkoitus seurata tulevina vuosina.

Kalojen siirto vaellusesteiden yläpuolisille alueille on luvanvaraista. Iijoella luvanhaltijana on Iijoen vesistön kalastusalue.

Iijoen ylisiirtoja rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PVO-Vesivoima Oy, Iin kunta, Oulun ja Pudasjärven kaupungit sekä Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskunnat.