Tenojoen lohisaalis pieneni neljänneksellä edellisvuodesta

Tenojoen vesistön kokonaissaalis vuonna 2013 oli 80 tonnia. Saalis oli yli neljänneksen pienempi kuin edellisvuonna (110 tonnia) ja lähes 40 prosenttia pienempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (127 tonnia). Kokonaislohisaaliista hieman yli puolet kalastettiin Suomen puolelta.

Vesistön Suomen puoleinen lohisaalis oli kaikkiaan 43 tonnia. Lohisaaliin jakoivat paikkakuntalaiset (21,4 tonnia), kalastusmatkailijat (20,4 tonnia) sekä muut ulkopaikkakuntalaiset kalastajat (1,5 tonnia). Norjan puoleisesta lohisaaliista (37 tonnia) valtaosan (34 tonnia) saivat paikkakuntalaiset kalastajat, ja kalastusmatkailijoiden lohisaalisosuus oli vain 3 tonnia. Noin puolet Tenojoen vesistöalueen kokonaislohisaaliista kalastettiin vapapyynnillä ja loput erilaisella verkkopyynnillä, kuten kulkuttamalla, seisovilla lohiverkoilla ja lohipadoilla.

tenon_saalis_web

Suomen puolella Tenojokivarren paikkakuntalaiset lunastivat lohenkalastukseen noin 800 kausilupaa, mikä on saman verran kuin edelliskesänä. Tenojoen sivujokialueilla kalasti paikkakuntalaisten lisäksi muun muassa jokivarren osakaskuntien ulkopaikkakuntalaisia osakkaita, loma-asukkaita (noin 200 lupaa), kalastusoikeuden luovutuksella saaneita kalastajia (noin 350 lupaa) ja ylälappilaisia lohenkalastuksen harrastajia (noin 150 lupaa). Sivujokiin myydyissä luvissa kalastusaika vaihteli muutamasta tunnista koko kalastuskauteen, joten kalastuspainetta ei voi verrata esimerkiksi Tenon pääuoman kalastusmatkailuvuorokausiin.

Tenojoen Suomen puoleiset saaliit perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keräämiin tietoihin. Saalistilastot koostetaan kalastajien antamista ilmoituksista ja vastaamattomille saaliit arvioidaan pyyntitavoittain sekä vesistö- että kalastusalueittain. Norjan puolella kalastajilla on saalisilmoitusvelvollisuus ja tiedot koostaa Tanavassdragets fiskeforvaltning -järjestö.