Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Tenon kalastusmatkailijoille 26 tonnia lohta – Saalis kasvoi selvästi

Tenojoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis kalastuskaudella 2014 oli 26 065 kiloa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen seurannan mukaan saalis kasvoi viime vuodesta vajaat 30 prosenttia ja oli hieman suurempi kuin pitkän aikavälin keskisaalis (24 300 kg).

Teno-Inarijokivarren kalastusmatkailijoiden lohisaaliin pääosan muodostivat alle 3 kiloa painavat pikkulohet. Näiden osuus kaikista saaliskaloista oli yli 70 prosenttia. Keskikokoisia, 3-7 kilon lohia saalissa oli reilut 20 prosenttia ja isoja, yli 7 kilon lohia vain 6 prosenttia. Suurin kalastusmatkailijan ilmoittama lohi oli painoltaan 23,5 kiloa.

kuva_tenon_turistit

Teno- ja Inarijoen Suomen puolen kalastusmatkailijoiden arvioitu lohisaalis (kg) vuosina 1980–2014. Katkoviivalla on kuvattu vuosien 1980–2014 keskisaalis. Lähde: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Tenojoki säilytti asemansa suosittuna kalastuskohteena. Teno- ja Inarijoen Suomen puoleiselle osalle kalastusluvan lunasti 8 000 henkilöä, jotka kalastivat yhteensä vajaat 33 000 kalastusvuorokautta. Lunastettujen kalastusvuorokausien määrä väheni hieman (0,9 %) vuoteen 2013 verrattuna. Lisäksi lunastettiin reilut 930 nuorisolupaa (viikkolupia). Ulkomaalaisia kalastajia Tenolla vieraili reilut 200, eniten ruotsalaisia ja venäläisiä.

Tenojoen kalastusmatkailijoiden lohisaalisarvio perustuu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ylläpitämään saalisseurantajärjestelmään sekä tietoihin myytyjen kalastusvuorokausien määristä. Kokonaisuudessaan Tenojoen vesistön lohisaalistilastot valmistuvat vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saatavilla on tietoa myös paikallisten kalastajien ja muiden kalastajaryhmien lohisaaliista.