Rajajokikomissio

Rajajokikomissio Siika

Rajajokikomissio: Vaellussiikakantoja seurattava vuosittain

Rajajokikomissio esittää, että Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan. Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio esittää Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan. Seuranta tulisi koordinoida maiden kesken. Meritaimenen osalta rajajokikomissio esittää, että jossakin valitussa Tornionjoen sivujoessa, niin sanotussa indeksijoessa, seurataan meritaimenen poikastiheyden lisäksi meren lähtevien vaelluspoikasten sekä […]

Read More
Rajajokikomissio Yleiset Uutiset

Rajajokikomissio toivoo tarkennuksia kalastuslakiin

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio esittää seuraavat näkökohdat kalastuslain esitysluonnoksesta: Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission alueella kalastusta säädellään pääsääntöisesti suomalais-ruotsalaiseen rajajokisopimukseen ja siihen liityvään kalastussääntöön perustuen (rajajokisopimus 91/2010) ja tähän on viitattu luonnoksen 3§:ssä (vieraan valtion kanssa tehty sopimus). Uudella kalastuslakiesityksellä on kuitenkin vaikutusta myös komission alueeseen. Rajajokisopimuksen kalastussäännön 22 §:n mukaan kansallista kalastuslainsäädäntöä sovelletaan niiltä osin, kuin sopimuksessa ei ole asiasta erityismääräyksiä. […]

Read More