Rajajokikomissio: Vaellussiikakantoja seurattava vuosittain

Tornionjoki_Kukkolankoski_Vastarannalla_Ruotsi

Rajajokikomissio esittää, että Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan.

Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio esittää Tornionjoen vaellussiikakannan vuosittainen seuranta otetaan mukaan Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaan satunnaisen seurannan sijaan. Seuranta tulisi koordinoida maiden kesken.

Meritaimenen osalta rajajokikomissio esittää, että jossakin valitussa Tornionjoen sivujoessa, niin sanotussa indeksijoessa, seurataan meritaimenen poikastiheyden lisäksi meren lähtevien vaelluspoikasten sekä kudulle nousevien emokalojen määriä.

Rajajokikomissio esittää myös vapaa-ajan kalastuksen saalistietojen seurantaa kokonaiskuvan saamiseksi lohen saalismääristä merialueella.

Jokialueella Itämeren lohen saalistietojen kattavuutta tulee komission lausunnon mukaan parantaa muun muassa kulku- ja kulleverkkopyynnin osalta.

Lisäksi rajajokikomissio toteaa, että tarve selvittää elektromagnetismin, melun ja tärinän vaikutukset vaelluskaloihin on kasvanut muun muassa tuulimyllyjen ja tuulipuistojen vuoksi. Rajajokikomissio antoi lausuntonsa Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta Lapin elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Merenhoidon_seurantaohjelma_lausunto_23052014(pdf)