Etelä-Savon ELY-keskus

Etelä-Savon ELY-keskus

Poistokalastus jatkuu Mikkelin alapuolisella Saimaalla, saalistavoite 55 tonnia

Mikkelin alapuolisella Saimaalla, Siikasalmeen ulottuvalla alueella, jatketaan viime vuonna aloitettua poistokalastusta. Kevään saalistavoite on 55 tonnia. Kalastukset toteutetaan särkikalojen, pienen ahvenen ja kuoreen rysäpyyntinä. Saalis otetaan talteen kokonaisuudessaan, mutta petokalat (hauki, kuha, made, taimen, kookas ahven) ja lohikalat (siika) vapautetaan. Saalis toimitetaan turkistarhojen käyttöön. Kalaa pyydetään toukokuussa ja mahdollisesti kesäkuun alussa. Rysiä on 15 kappaletta […]

Read More
Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon järvien ahventen elohopeapitoisuuksista tuoretta tietoa

Ahvenen elohopeapitoisuuksia on vuosina 2010-2014 selvitetty laajasti Pohjois-Savossa: kalanäytteitä  kerättiin yhteensä 47 järvestä. Selvitys tehtiin yhteistyönä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ja pääosa näytteistä analysoitiin SYKEn laboratoriossa. Tutkimuskaloja saatiin paikallisilta kalastajilta, velvoitetarkkailuja suorittavilta vesitutkimuslaitoksilta sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nyk. Luonnonvarakeskus) koekalastuksista.  Mukana tässä tulosten koonnissa ovat myös velvoitetarkkailuista peräisin olevat tutkimustiedot. Elohopea […]

Read More
Etelä-Savon ELY-keskus

Kalastusmahdollisuudet paranivat ja kestävä kalastus eteni Etelä-Savossa

Etelä-Savossa vuosina 2011-2014 toimineessa Kestävä kalastus ja luontomatkailu –hankkeessa edistettiin maakunnan vetovoimaisuutta ja kalastusmahdollisuuksia.  Kalastusmahdollisuudet paranivat ja kestävä kalastus eteni kalastuksen säätelyn ja kalastajille kohdennetun valistuksen ansiosta. Maaseudun ja vesistöjen vetovoima lisääntyi ja istutusmenetelmien kehittäminen antoi parempia kalansaaliita. EU:n osarahoitteista Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hanke tuotti uutta tutkimustietoa kalojen kasvusta ja […]

Read More
Etelä-Savon ELY-keskus Viehekalastus Yleiset Uutiset

Uusia viehekalastusalueita Haukivedelle, Kermajärvelle ja Kolovedelle

Etelä-Savon viehekalastusmahdollisuudet paranevat kesäkuun alusta, kun kolme uutta lupa-aluetta aloittaa toimintansa. Osakaskuntien ja Metsähallituksen yhteistyönä muodostui Kermajärvelle 9 000 hehtaarin, Kolovesi – Enonvedelle 9 000 hehtaarin ja Haukivedelle lähes 20 000 hehtaarin viehelupa-alueet. Viehelupa-alueiden perustaminen eteni nopeasti, koska kalastusalueet, osakaskunnat ja Metsähallitus suhtautuivat asiaan myönteisesti. Hanketta rahoitti ja työpanosta tarjosi Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoiman ja EU:n […]

Read More
Etelä-Savon ELY-keskus Ravustus

Etelä-Savon ELY-keskus: Ravun odotetaan käyvän pyydyksiin jo kauden alussa

Rapukausi alkaa sunnuntaina 21.7.2013 kello 12 ja päättyy lokakuun lopussa.  Kesä on ollut ravun kasvun kannalta suotuisa ja rapua saataneen saaliiksi jo kauden alussa. Etelä-Savon rapusaaliin arvioidaan olevan 100 000 – 200 000 joki- ja täplärapua vuodessa. Joki- ja täplärapujen saalissuhteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta täplärapusaalis lienee kuitenkin kasvamaan päin. Valtakunnallisen rapustrategian mukaan Etelä-Savoon […]

Read More