Day: December 30, 2015

Viehekalastus

Seitenahvenisen ja Saarijärven virkistyskalastuskohteet lakkautetaan Kainuussa

Metsähallitus lakkauttaa Puolangalla Saarijärven ja Suomussalmella Seitenahvenisen virkistyskalastuskohteet vuoden 2016 alusta. Järviin ei jatkossa enää istuteta pyyntikokoista kalaa. Kohteilla voi jatkossa kalastaa maksamalla valtion kalastonhoitomaksun. Seitenahvenisen (5504) lupamyynti on perustunut pyyntikokoisen kirjolohen istutuksiin. Saarijärveen (kohdenumero 5540) puolestaan on istutettu pyyntikokoista taimenta, harjusta ja taimenen poikasia. Poikasistutukset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Kohteiden lupamyynti ei ole […]

Read More