Seitenahvenisen ja Saarijärven virkistyskalastuskohteet lakkautetaan Kainuussa

Metsähallitus lakkauttaa Puolangalla Saarijärven ja Suomussalmella Seitenahvenisen virkistyskalastuskohteet vuoden 2016 alusta. Järviin ei jatkossa enää istuteta pyyntikokoista kalaa. Kohteilla voi jatkossa kalastaa maksamalla valtion kalastonhoitomaksun.

Seitenahvenisen (5504) lupamyynti on perustunut pyyntikokoisen kirjolohen istutuksiin. Saarijärveen (kohdenumero 5540) puolestaan on istutettu pyyntikokoista taimenta, harjusta ja taimenen poikasia. Poikasistutukset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Kohteiden lupamyynti ei ole kattanut kalanistutusten kustannuksia. Vuonna 2014 Saarijärvelle myytiin 168 lupaa ja Seitenahveniseen 284 lupaa.

Metsähallituksen kalastuskohteiden hoito perustuu omakustanteisuuteen, mikä tarkoittaa myös sitä, että kohteet eivät saa tuottaa tappiota.

Puolangan Saarijärven kohde koostuu noin 60 hehtaarin kokoisesta Saarijärvestä lähilampineen. Jatkossa niissä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksin, eli 18–64-vuotiaat voivat kalastaa yhdellä vavalla maksettuaan valtion kalastonhoitomaksun. Alle 18-vuotiaat ja 65 täyttäneet voivat kalastaa kohteessa maksutta.
Samoin myös Suomussalmen Seitenahvenisella voi kalastaa vuoden 2016 alusta alkaen yleiskalastusoikeuksin. Seitenahveninen on noin 10 hehtaarin kokoinen metsälampi lähellä Ämmänsaaren taajamaa.

Onkiminen ja pilkkiminen on jatkossa molemmissa kohteissa sallittua ilman lupaa. Molempiin kohteisiin voidaan jatkossakin tehdä satunnaisesti lohikalojen poikasistutuksia.

Pyydyskalastus ei ole jatkossakaan sallittua kummallakaan kohteella.