Day: December 11, 2015

Yleiset Uutiset

Tunnistenumeron avulla parannetaan kalaerien jäljitettävyyttä

Merestä pyydettyjen ja meressä viljeltyjen kalojen jäljitettävyyttä parannetaan EU:n alueella. Suomessa kala-alan toimijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen tunnistekoodista, jonka avulla kalaerä on jäljitettävissä aina pyynti- tai keruuvaiheeseen asti. Taustalla ovat tänä vuonna voimaan tulleet EU:n yhteisen kalastuspolitiikan asetukset kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä. Jäljitettävyysvaatimukset koskevat kalastusalusten ja kalastajien merestä pyytämiä saaliita ja meressä kasvatettuja kaloja, jotka toimitetaan […]

Read More
Lohi

Lohta nousi Tornion- ja Simojokeen edellisvuotta vähemmän

Luonnonvarakeskus (Luke) havaitsi kesän 2015 seurannoissa Tornionjoessa lähes 60 000 ja Simojoessa lähes 3000 kudulle nousevaa lohta. Lohimäärät olivat selvästi pienempiä kuin lohennousun huippuvuonna 2014, mutta samansuuruisia kuin vuosina 2012–2013. Tornion- ja Simojoen lohikannat säilyvät vahvoina, mikäli viime kesänä nousseiden lohien lisääntyminen onnistuu hyvin. Lohen kutuvaellus jokiin käynnistyi voimakkaana ja ensimmäisten viikkojen aikana havaittiin suurempia […]

Read More