Suuri valiokunta päätti Suomen kannan Itämeren lohen kalastuskiintiöön

Eduskunnan suuri valiokunta päätti kokouksessaan Suomen kannan Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen kalastuskiintiöön. Valiokunnan mukaan kalastuskiintiötä on pienenettävä EU-komission ehdotusta enemmän. Asiaa käsitellään tulevassa EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa.

Suuri valiokunta hyväksyi asiassa yksimielisesti lausuman, jossa se yhtyy valtioneuvoston kantaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan lausuntoihin viitaten.

Suuri valiokunta edellyttää, että Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöitä (TAC) määritettäessä Suomi pyrkii löytämään yhteisymmärryksen komission ja muiden Itämeren jäsenvaltioiden kanssa komission ehdotusta huomattavasti pienemmästä lohen TAC:sta pyrkien mahdollisimman lähelle kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellistä neuvonantoa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tavoin suuri valiokunta pitää välttämättömänä, että Itämeren lohenkalastuksen ja myynnin valvontaa tehostetaan, valvonnan tulokset julkistetaan avoimesti ja ne otetaan huomioon EU:n kalastuksen valvonta-asetuksen mukaisesti jäsenvaltioiden kiintiöissä.

Valiokunnan kanta liittyy ehdotukseen EU-neuvoston asetukseksi, jolla vahvistetaan Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2014. Maatalous- ja kalastusneuvostoon osallistuu Suomen edustajana maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen (kok.).

Kalastusasioihin painottuvan neuvoston asialistalla on Koskisen mukaan lisäksi EU:n ja Norjan kalastusjärjestelyt vuodelle 2014 sekä EU:n valmistautuminen kansainvälisen Atlantin tonnikalan suojelukomission vuosikokoukseen.

Ministeri Koskinen antoi valiokunnalle selvityksen myös syyskuussa pidetystä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta. Valiokunnan keskustelussa ministeri Koskiselta kysyttiin EU:n metsästrategian tilanteesta ja vaikutuksista Suomen metsäpolitiikkaan.