Merialueen ammattikalastajille kaikkien aikojen ennätyssaalis

rktl_tilastoja_3_2014

Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli 138 miljoonaa kiloa vuonna 2013. Saalis oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se oli määrältään viisi miljoonaa kiloa ja arvoltaan kymmenen miljoonaa euroa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2013.

Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 47 miljoonaa euroa vuonna 2013. Arvoltaan tärkein laji oli silakka (34 milj. euroa). Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat siika (2,7 milj. euroa), kilohaili (2,6 milj. euroa), ahven (1,6 milj. euroa), kuha (1,6 milj. euroa) ja lohi (0,9 milj. euroa). Silakka oli arvokkain saalislaji useimmilla merialueilla, mutta Suomenlahdella arvokkain saalis saatiin kilohailista ja Perämerellä siiasta.

ammattikalastus_saalis_2013

 

Merialueen ammattikalastuksen saalis ja saaliin arvo vuosina 1980-2013 vuoden 2013 hintatasossa.

Suurin osa saaliista silakkaa

Ammattikalastajien silakkasaalis, 122 miljoonaa kiloa, kasvoi edellisvuodesta neljä miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 11 miljoonaa kiloa. Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, joiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit muodostivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Suuri osa saaliista purettiin ulkomaisiin satamiin;silakasta viidennes, kilohailista yli puolet ja turskasta lähes 90 %. Silakka- ja kilohailisaaliista 75 prosenttia meni rehuksi.

ammattikalastus_saalis_itamerella_2013

 

Suomen ammattikalastuksen saalis Itämeren eri osissa vuonna 2013, (1000 kg).

Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikolla verkoilla tai rysillä muun muassa siikaa (0.7 milj. kg), ahventa (0,8 milj. kg) ja kuhaa (0,3 milj. kg). Hylkeet häiritsivät kalastusta ja aiheuttivat vahinkoja sekä pyydyksille että saaliille. Runsas kolmannes kalastajista ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista.

saalis_merialueittain_2013

 

Ammattikalastajien saalis merialueittain vuonna 2013, 1000 kg

JULKAISU: Ammattikalastus merellä 2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2014.