Kuhan- ja lohenkalastuksen säätelyä ei saa heikentää uusittavassa kalastusasetuksessa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on huolestunut tiedosta, jonka mukaan kuhan alamittoja tullaan laskemaan ja lohen vapaa-ajankalastuksen säätelyä heikentämään maa- ja metsätalousministeriön kalastusasetuksen valmistelussa. Vapaa-ajankalastajat kiirehtivät kalastusasetuksen antamista keväällä lausunnolla olleen luonnoksen pohjalta ja ilman tietoon tulleita heikennysesityksiä. Tehokas tiedottaminen uusitusta kalastuslaista ja -asetuksesta voidaan toteuttaa vain, jos tieto asetuksen sisällöstä on riittävän aikaisin käytettävissä.

Keväällä lausunnolla olleessa kalastusasetusluonnoksessa kuhan alamitaksi sisävesillä esitettiin 45 senttimetriä ja meressä 40 senttimetriä. Nyt aiotaan vapaa-ajankalastajien saamien tietojen mukaan laskea kuhan alamitta myös sisävesillä 40 senttimetriin ja tämänkin muutoksen voimaantulolle kaavaillaan siirtymäaikaa.
SVK:n mielestä tämä on järjetöntä. Kuhan alamittaa on jo nyt monilla tärkeillä kuhavesillä korotettu 45 senttimetriin ja tähän ovat olleet kaikki kalastajat tyytyväisiä.
Vapaa-ajankalastajat vaativat kuhan alamitan korottamista kaikilla vesialueilla ja kaikessa kalastuksessa 45 senttimetriin. Kokemukset Ruotsin kuhansäätelystä osoittavat, että riittävä alamitta takaa kunnon saaliit niin vapaa-ajankalastajille kuin ammattikalastajillekin.

Vapaa-ajankalastajien lohikiintiöksi keväällä lausunnolla olleessa asetusluonnoksessa esitettiin yksi lohi tai rasvaeväleikattu järvilohi vuorokautta kohden. Kiintiö koskisi kaikkea vapaa-ajankalastusta. Vapaa-ajankalastajien saaman tiedon mukaan asetusluonnosta ollaan muuttamassa niin, että kiintiö ei rajoittaisi verkkokalastusta.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä tällainen muutos uuteen kalastusasetukseen veisi pohjan vapaa-ajankalastajien lohenkalastuksen järkevältä säätelyltä. Valtaosa vapaa-ajankalastajien lohisaaliista merellä pyydetään verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä, kun taas esimerkiksi vetouistelijoiden vuosisaalis on vain muutamia satoja kaloja.
Vapaa-ajankalastajat vaativat myös seisovien pyydysten sisällyttämistä saaliskiintiöön. Mikäli yhden lohen päiväkiintiö koetaan toimimattomaksi, voidaan sekä vapakalastukselle että verkkokalastukselle säätää kahden tai kolmen kalan viikkokiintiö. Tämä vähentäisi tahattomia kiintiön ylityksiä verkkokalastuksessa ja antaisi vetouistelijoille, joiden useimpien kalastuspäivien saalis on pyöreä nolla, mahdollisuuden ottaa saaliiksi useampi kala niinä harvoina pyyntipäivinä, jolloin lohiparvi sattuu kohdalle.

Vapaa-ajankalastajat kiirehtivät kalastusasetuksen antamista

Suuri osa vapaa-ajankalastajia koskevaa kalastuksen säätelyä sisältyy kalastusasetukseen. Jotta tiedottaminen uudesta kalastuslaista ja -asetuksesta voidaan ajoissa ja tehokkaasti järjestää, on tieto uuden kalastusasetuksen sisällöstä saatava mahdollisimman pian.
Ns. Petteri Orpon kalastusasetusluonnos, joka oli lausunnolla viime keväänä, ei kaikilta osin tyydytä vapaa-ajankalastajia. Korjausta vaatii erityisesti ehdotus istutetun taimenen alamitan laskemisesta, joka vaarantaisi luontaisten taimenkantojen elvyttämisen. Muilta osin Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö kiirehtii asetusesityksen antamista lausunnolla olleen esityksen pohjalta ja ilman nyt tietoon tulleita heikennyksiä.