:KATSO VIDEO: RKTL kartoittaa vaellussiian lisääntymisjokia

vaellussiian_poikasten_haavinta

RKTL:n tutkimusmestari Hannu Harjunpää kartoittaa vaellussiian poikasten esiintymistä Kyrönjoella. Kuva: Lari Veneranta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos kartoittaa vaellussiian lisääntymisjokia lähes koko Suomen rannikkoalueella itäiseltä Suomenlahdelta Perämeren pohjukkaan. Kartoitustyöllä selvitetään, missä rannikon joissa vaellussiika lisääntyy luonnonvaraisesti. Kartoitukset ovat osa laajempaa rannikkoalueen siikaan keskittyvää tutkimusohjelmaa, joka käynnistyi tänä vuonna.

Huolimatta siian merkityksestä ammatti- ja virkistyskalastukselle, eri jokiin nousevien siikojen lisääntymisen onnistumisesta ja mahdollisesta poikastuotannosta ei ole kattavaa ja ajanmukaista tutkimustietoa. Jokialueiden elinympäristöjen muutokset, kuten vesivoimalat, jokien perkaukset ja veden laadun huononeminen ovat yleisesti heikentäneet joissa ja niiden edustoilla lisääntyvien siikakantojen tilaa. Selvityksellä pyritään saamaan tietoa vaellussiikojen tärkeimmistä kutujoista ja -puroista, niiden lisääntymisalueiden kunnostustarpeista sekä mahdollisuuksista toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vaellussiika nousee syksyllä jokiin kutemaan ja mäti kehittyy talven aikana. Poikaset kuoriutuvat normaalitalvina jäiden lähdön jälkeen. Vastakuoriutuneet poikaset vaeltavat melko nopeasti joista mereen syönnöstämään ja kasvamaan. Tänä keväänä ensimmäiset vaellussiian poikaset on havaittu poikkeuksellisen aikaisin, jo huhtikuun alussa.

Kartoitustyö etenee kevään edistymisen ja vesien lämpenemisen mukaan Suomen eteläosista kohti pohjoista. Vaellussiian poikastuotannon kartoitus tehdään erityisellä poikashaavilla ja kartoitus kohdennetaan jokien alajuoksun virtapaikkoihin.