Kalatiet yksin eivät riitä – myös poikasten alasvaellus on turvattava

vaelluspoikasten_alasvaellus

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreen tutkimuksen mukaan lohen vaelluspoikasten alasvaelluksessa rakennetuilla joilla esiintyy merkittäviä ongelmia. Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen kestävä elvyttäminen edellyttää kalateiden ohella poikasten alasvaelluskuolleisuuden vähentämistä.

Voimalaitosympäristössä keskeisiä lohenpoikasten alasvaelluksen ongelmia ovat vaelluksen hidastuminen, joutuminen petojen saaliiksi, kuolleisuus turbiineihin sekä kalojen vahingoittuminen ja stressaantuminen. Ongelmat korostuvat ja poikasten kuolleisuus voi kasvaa erittäin suureksi, kun joessa on useita voimalaitospatoja. Alasvaellusongelmien ja vaelluspoikasten kuolleisuuden vähentämiseksi poikaset pitää tarvittaessa pystyä ohjaamaan nopeasti ja tehokkaasti turbiinit kiertävää reittiä pitkin voimalaitoksen alapuolelle.

Suomessa alasvaellusrakenteiden hyödyntämisestä ja käytöstä ei ole kokemusta käytännössä lainkaan, mutta maailmalla vaelluspoikasten ohjaamiseen on kehitetty monia ratkaisuja. Poikasia ohjataan tavallisesti voimalaitosten yläkanaviin asennettujen ohjausrakenteiden, kuten välppien ja erilaisten aitarakenteiden, sekä voimalaitosten turbiinit ohittavan alasvaellusreitin yhdistelmillä. Varsinaisena alasvaellusreittinä voivat toimia muun muassa putkirakenteet, rännit, nousukaloja varten tehdyt kalatiet sekä säännöstelypadot.

Alasvaellusrakenteiden suunnittelun tulee jokaisella padolla perustua kyseisen kohteen ominaisuuksiin, kuten virtausolosuhteisiin. Yleispätevää, kaikkiin kohteisiin soveltuvaa ratkaisua ei ole onnistuttu kehittämään. Alasvaellukseen liittyvien ongelmien huomioiminen lisää rakennettujen jokien vaelluskalakantojen elvyttämispyrkimysten haasteita ja kustannuksia. Ongelmien vähentäminen on kuitenkin välttämätöntä, jos vaelluskalakantoja halutaan elvyttää tehokkaasti.

Tutkimus on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Innovatiivinen verkostoituminen ja modernit työkalut kalatiestrategian toteutukseen -hanketta, jota RKTL toteuttaa vuosina 2012–2014.

Lue lisää julkaisusta:Lohen vaelluspoikasten alasvaellus rakennetuissa joissa – ongelmat ja ratkaisumahdollisuudet (pdf)