Inarijärven kokonaissaalis 183 tonnia – siikasaalis kasvoi edellisvuodesta

inarijarven__ja__sen_sivuvesistojen_kalataloudellinen_velvoitetarkkailu__2012

Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2013 oli 183 tonnia eli edellisvuosia suurempi. Kotitarveka-lastajat pyydystivät kokonaissaaliista 55 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 27 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat – virkistyskalastajat ja mökkiläiset – yhteensä 18 prosenttia.

Inarijärven siikasaalis kasvoi edellisvuodesta yli 75 tonniin. Myös kääpiösiian eli reeskan saalis kasvoi noin kaksinkertaiseksi edellisvuosiin nähden. Punalihaisista petokaloista saaliiksi saatiin taimenta 27,6 tonnia, nieriää eli rautua 6,6 tonnia, harmaanieriää 5,8 tonnia ja järvilohta noin 600 kiloa. Taimensaalis pysyi edellisvuoden tasolla, kun taas rautusaalis oli suurempi kuin edellisvuonna.

inari

Muikkusaalis, vajaa 24 tonnia, pieneni hieman edellisvuosista. Harjusta saatiin edellisvuoden tapaan liki 10 tonnia, haukea 11 tonnia, madetta vajaa 6 tonnia ja ahventa 8 tonnia.

Inarijärven kokonaissaaliista 72 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaaliista verkoilla saatiin 83 prosenttia ja isorysillä 15 prosenttia. Taimensaaliista verkoilla saatiin 60 prosenttia ja vapapyynnillä 30 prosenttia. Nieriäsaaliista vajaa kaksi kolmasosaa ja harmaanieriäsaaliista reilu kaksi kolmasosaa pyydystettiin verkoilla. Muikkusaaliista 73 prosenttia saatiin verkoilla ja 22 prosenttia talvinuotalla. Reeskasaaliista puolet saatiin troolilla ja talvinuotalla ja puolet verkoilla. Harjuksen saaliista yli puolet saatiin vapapyydyksillä.

Lisätietoa Inarijärven velvoitehoidosta ja – tarkkailusta

Työraportti: Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2012