Inarijärveltä saalista lähes 150 tonnia – muikkusaalis puolittui edellisvuodesta

Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2014 oli noin 148 tonnia. Saalis pieneni viime vuodesta 34,7 tonnia. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 46 prosenttia, ammattimaiset kalastajat 28 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat – virkistyskalastajat ja mökkiläiset – yhteensä 26 prosenttia.

Siikaa saatiin Inarijärveltä saaliiksi noin 71 tonnia. Kääpiösiika- eli reeskasaalis pieneni kolmannekseen edellisvuodesta. Eniten pieneni muikkusaalis, joka puolittui edellisvuoteen verrattuna. Muikun kutuajan verkkopyyntikausi jäi lyhyeksi järven jäätymisen takia. Myös muikun talvinuottasaaliit pienenivät, ja troolikalastus jäi muutamaan koeluonteiseen vetoon.

61d34d14-597f-4284-b47b-d466666b2acc

Inarijärven kokonaissaalis (tonnia) lajeittain vuosina 2010–2014.

Punalihaisista petokaloista saaliiksi saatiin taimenta 24,3 tonnia, nieriää eli rautua 4,6 tonnia, harmaanieriää 3,8 tonnia ja järvilohta noin 650 kiloa. Taimensaalis pieneni vain hieman, kun taas rautu- ja harmaanieriäsaaliit pienenivät selvästi edellisvuodesta. Harjusta saatiin reilu 8 tonnia, haukea yli 10 tonnia sekä madetta ja ahventa kumpaakin 5 tonnia.

Inarijärven kokonaissaaliista 70 prosenttia pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siikasaaliista verkoilla saatiin 80 prosenttia ja isorysillä 16 prosenttia. Taimensaaliista verkoilla saatiin 51 prosenttia ja vapapyynnillä 35 prosenttia. Nieriäsaaliista alle puolet, mutta harmaanieriäsaaliista yli puolet pyydystettiin verkoilla. Muikkusaaliista 75 prosenttia saatiin verkoilla ja loput lähinnä talvinuotalla. Harjuksen saaliista taas kaksi kolmasosaa saatiin vapapyydyksillä.