Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Vääräjoen Sievin alueen kalataloudellinen kunnostus alkaa

Vääräjoen kalataloudelliset kunnostustyöt käynnistyvät elokuun alussa Sievissä. Kunnostukset koostuvat pääasiassa lohikalojen elinympäristöjen parantamisesta eli kutu- ja poikasalueiden rakentamisesta ja kunnostamisesta, asento- ja talvehtimispaikkojen luomisesta, kuiville jääneiden uomien vesittämisestä ja uittorännien uudelleenkiveämisestä. Kaikkiaan hankealueella (Torvenperän yläpuoliset kosket – Rautatie) kunnostetaan 23 virtavesialuetta, joista osa vuoden 2014 jälkeen rahoituksen varmistuttua. Konevoimin tehtävät ja käsin viimeisteltävät kunnostukset etenevät […]

Read More