Day: April 17, 2015

Virkistyskalastus

Tenojoen turistikalastussääntöön ei muutoksia kalastuskaudelle 2015

Tenojoen ns. turistikalastussääntöön ei tule muutoksia kalastuskaudeksi 2015. Suomen ja Norjan neuvotteluvaltuuskunnat käyvät parhaillaan keskusteluita koko kalastussopimuksen uusimisesta.  Maiden välisiä neuvotteluja jatketaan kevään 2015 kuluessa. Tavoitteena on saada uusi kalastussopimus aikaiseksi niin, että se voidaan saada voimaan vuoden 2017 alusta.

Read More
Yleiset Uutiset

Vetoomus merilohien ja meritaimenten puolesta – verkot pois Kokemäenjoesta kalaistutusten ajaksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus istuttavat kevään aikana meritaimenen ja merilohen poikasia Kokemäenjoen alaosalle. Istutusten avulla pyritään vähentämään jätevesikuormituksen ja voimalaitosten toiminnan aiheuttamaa kalataloudellista haittaa Kokemäenjoessa ja sen edustan merialueella. Toisaalta pyrkimyksenä on, että arvokkaat kalakannat säilyisivät istutusten tukemina monimuotoisina, elinvoimaisina ja kalastettavina. Istutukset alkavat tulevalla viikolla (viikko 17) ja ne jatkuvat aina toukokuun puoliväliin saakka. […]

Read More