Verkkokalastuskielto Saimaan norppa-alueilla alkaa 15.4.2022

Verkkokalastuksen kielto saimaannorpan keskeisillä elinalueilla.

Kuuttien suojelemiseksi verkkokalastuskielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka.

Verkkokalastuskielto alkaa perjantaina noin 292 kmalueella, kattaen suurimman osan Saimaasta. Rajoitusalue perustuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostettuihin viiden kilometrin suoja-alueisiin ja niitä yhdistäviin alueisiin. Kalastusrajoitukset kohdistuvat saimaannorpan keskeiselle lisääntymisalueelle antaen kattavan suojan syntyneille kuuteille. Ympärivuotiset rajoitukset ja verkkokalastuskielto sekä rajoitusalueen laajentaminen on turvannut saimaannorppakannan kasvamisen viime vuosina yli 5 % vuosittaisella kasvunopeudella. Verkkokalastus on kiellettyä 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, joilla kalastuskielto päättyy 20.6.2022. Kalastusrajoitusten tarkempi sisältö ja alueet löytyvät kalastusrajoitus-palvelusta.

“Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen ensimmäisten elinkuukausien aikana”, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo.

Ympärivuotisesti rajoitusalueella on kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö, kuten riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin. Vuonna 2021 voimaan tulleissa rajoituksissa lisäksi kiellettiin verkkojen madaltaminen pystylangoilla, eli niin sanottu puohteutus, ja sen lisäksi kalastajien pitää ankkuroida verkot avovesiaikana. Näin pyritään vähentämään saimaannorppien tarttumista verkkoihin.

Osakaskunnille maksettava sopimuskorvaus nousi

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Osakaskunnille maksettava vuosittainen sopimuskorvaus nousi aikaisemmasta 1,7 eurosta 2,5 euroon hehtaarilta. Sopimuskorvauksella osakaskunnat saavat varoja rajoitusten valvontaan ja niistä tiedottamiseen sekä kompensaatiota lupatulojen vähenemisestä. Osakaskunnilla on tiedotusvastuu sopimuksiin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriö on varannut sopimuskorvauksiin vuosittain 615 000 euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus pyrkii lisäämään sopimuskattavuutta asetusalueella ja tarjoamaan kalastusrajoitussopimuksia mahdollisille uusille pesimäalueille, mikäli kuutteja syntyy rajoitusalueen ulkopuolelle. Sopimukset vaativat osakaskunnan yleisen kokouksen päätöksen.

Kalastusrajoitus-sivusto